Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un Matemātikas

Studiju programma

Matemātika

Studiju periods

2012-2016

Atsauksme

Vispārīgi. Pati studēju klātienē budžeta grupā, pabeidzu 2016. gadā. Iestāties matemātiķos budžeta grupā nav grūti, jo nav pārāk daudz cilvēku, kas to grib darīt, līdz ar to nav liela konkurence, taču sākumā ir jāpasvīst, lai noturētos, pēc pirmā semestra parasti apmēram puse studentu atkrīt.

Kursi deva ieskatu dažādās matemātikas nozarēs, kā arī parādīja pielietojumus ikdienišķām problēmām, citi atkal šķita ļoti abstrakti. Pirmajos studiju mēnešos bija grūti saprast, ko es īsti mācos un kas notiek lekcijās, bet pamazām iebraucu un ar katru semestri kļuva vieglāk. Tika dots arī ieskats programmēšanā.

Mācībspēki. Pasniedzēji ir pretīmnākoši, bet svarīgi ir iet klāt un prasīt, ja kaut kas nav skaidrs, pat tad, ja šķiet, ka jautājums ir "stulbs".

Materiāli un studiju nodrošinājums. Daudzi kursi bija balstīti uz pasniedzēju pierakstiem, kas bija viegli pieejami bibliotēkā vai arī elektroniski. Ar mācību materiāliem problēmu nebija. Datori arī bija pieejami, taču atsevišķās klasēs bija problēmas pieslēgties internetam no sava datora, tad vien nācās klausīties lekciju.

Ārpusstudiju aktivitātes. Fizmati ir ļoti aktīvi, kad jārīko pasākumi, kas arī viņiem padodas, it īpaši fizmatu laivu brauciens, kas tiek rīkots katru pavasari. Katram studentam ir iespēja piedalīties studentu padomes sapulcēs un nākt ar priekšlikumiem par studiju vides un kvalitātes uzlabošanu. Tika arī rīkoti dažādi sporta pasākumi un bija iespēja katru nedēļu rezervēt sporta zāli, ja gribas savākt cilvēkus un kaut ko uzspēlēt. Protams jāpiemin arī fizmatu koris "Aura", kurā ir iespēja nākt dziedāt, ja ir interese.

Prasmes. Es iesaku stāties matemātiķos, ja tiešām ir interese par matemātiku, jo studijas ir diezgan vispārīgas, taču tas dod plašākas profesijas izvēles iespējas, ir daudzas nozares, kur noder matemātiķi, jo parasti viņi nodarbojas ar lietām, kas lielākajai daļai nepatīk. Es pat nevēlos minēt piemērus, jo negribu, lai lasītājs uz tiem ieciklētos. Mana pieeja bija izdomāt, kas man patīk un tad atrast kā tajā pielietot matemātiku, tādēļ tagad studēju bioinformātiku, kas ir bioloģijas un matemātikas salikums.

Iespējas. Prakses iespējas ir stājoties par statistiķi, taču Erasmusā doties gan ir diezgan liela iespēja, ņemot vērā studentu trūkumu.

Studiju vide. Pēc manas pieredzes cilvēki ir ļoti atsautsīgi un viens otram palīdz gan ar materiāliem gan ar savām zināšanām, galvenais ir prasīt, ja vajag, un tad gan jau kāds palīdzēs. Pasniedzēji arī vēlas iemācīt un ir ieinteresēti, lai neatbirtu vēl vairāk studentu, tādēļ labprāt atbildēs uz jautājumiem. Citreiz bija grūti uztvert lekcijas saturu, jo citi pasniedzēji konkrēto vielu māca jau tik ilgi, ka viņiem tas šķiet pašsaprotami, tādēļ ir svarīgi atgādināt, ka tā gluži nav.

Uzlabojumi. Manuprāt būtu noderīgi ieviest modernākas mācību metodes, piemēram, rakstīšanu uz tāfeles ar krītu aizstāt ar PowerPoint prezentācijām. Tā materiāls būtu vieglāk uztverams.

Sajūtas. Brīžiem šķita, ka mācības ir pārāk teorētiskas un prasījās vairāk praktisku uzdevumu, jo tikai tā apgūstāmā viela kļūst skaidrāka, taču galu galā izvēli nenožēloju, jo fizmati ir kā sporta zāle smadzenēm un trennē loģisko domāšanu.

Ieteikums. Ja esi cipargalva, studijas noteikti ir Tev. Iesaku nepadoties pat tad, ja šķiet, ka būsi nesekmīgs pusē priekšmetu, ja vēlme būs, tad atradīsies arī risinājums.

Par autoru

(Seg)vārds

Kondencētā Migla

Par autoru

Par to, kur stāties, daudz nedomāju (apsvēru arī Jūras Skolu), vienmēr matemātika šķita aizraujošāka nekā pārējie priekšmeti skolas gados. Kopumā izvēli nenožēloju, dabūju, ko gribēju – daudz rēķināt un maz rakstīt referātus. Tagad mācos Dānijā maģistratūrā sistēmbioloģiju un bioinformātiku, kas principā nodarbojas ar dažādu algoritmu pielietošanu bioloģiska rakstura problēmām kā arī datu apstrādi. Sagribējās rēķināšanai atrast kādu jēdzīgu pielietojumu.