Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Fakultāte

Lauksaimniecības

Studiju programma

Lauksaimniecība

Studiju periods

2015-2017

Atsauksme

Specializācija - agronoms

Nodarbību plānojums - lekcijas notiek 1 vai 2 dienas nedēļā, tāpēc lekcijas notiek no rīta līdz vakaram. Lekcijas pamatā netiek manītas vai atceltas, ja arī tas notiek, tad laicīgi tiek ziņots.

Kursi - ja esi mācījies lauksaimniecības bakalaura programmā, tad daudzas lietas (pamatā teorija) tiek atkārtota, bet papildus analizētas dažādas situācijas  jo lauksaimniekiem katrs gads ir citādāks, ar jauniem izaicinājumiem. Bet studentiem, kas nāk no citām mācību programmām ir ko iespringt, jo jāmācās papildus. Pamatā mācību kursi aptver visus interesējošos jautājumus. Lielākā daļa kursi viens otru papildina. Studiju plānā ir iekļauti tādi priekšmeti, ko nemācija bakalaura studiju programmā.

Mācībspēki - mācībspēki ir ļoti zinoši, bet pamatā pasniedzēji ir gados. Būtu nepieciešams piesaistīt jaunus pasniedzējus, bet zināms, cik daudz jaunie grib strādāt par pasniedzējiem. Ar pasniedzējiem ir iespēja risināt problēmas kopā, bet galvenais nosacījums ir - IZRUNĀTIES par problēmām, kas saistītas ar mācībām. Pasniedzēji ir atsaucīgi un pretīmnākoši, kā arī  cilvēki ar manīgu garstāvokli (kā jau mēs visi).

Mācību materiāli - atkarībā no pasniedzēja domāmu un mācību metodēm ir iespēja dabūt lekciju materiālus. Pārējo informāciju iespējams meklēt bibliotēkā vai internetā. Bibliotēka nodrošina pieeju dažādām datu bāzēm un arhīviem ar lietotājvārdu un paroli, ja lieto universitātes internetu. Ja lieto personīgo inerneta pieslēgumu lielākā daļa šīs vietnes ir par maksu.

Studiju nodrošinājums - visu laiku tiek uzlabota mācību vide, lai strādātu ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām. Ar internetu mēdz būt problēmas, kad ir liels noslogojums (piemēram, pirms eksāmeniem, kad visi grib mācīties).

Ārpusstudiju aktivitātes - paralēli mācībām notiek spartakiādes starp dažādām fakultātēm un kursiem. Izvēle ir ļoti plāša darbodies dažādās LLU "pulciņos". Sākot ar dažādiem sporta veidiem un beidzot ar koriem, deju kolektīviem un pašpārvaldēm.

Prasmes - studiju laikā ir vairākas prakses, lai mācītos teorētiskās zināšanas pielietot praksē. Pamatā visi, kas mācās lauksaimniecības studiju programmā, ir saistīti ar šo profesiju. Mēs visu laiku praktiskās zināšanas pielietojam dzīvē un meklējam sev labāko saimniekošanas variantu.

Iespējas - ir iespēja doties apmaiņas programmās, bet jāizvērtē, kurā semestrī doties uz ārzemēm. Papildus studiju programmā piedāvā izvēlēties ''izvēles priekšmetus'', lai papildinātu zināšanas, ko uzskati par sev vajadzīgām.

Studiju vide - kā jau visās programmās, arī šeit satiec cilvēkus ar līdzīgu domāšanu un dzīves uztveri. Nevienam nerodas jautājums, ko nozīmē siena laiks vai ražas vākšana. Priecē, ka manā kursā ir tādi cilvēki, kam vari pateikt, ka lauku darbi ir iekvēti, jo visu nedēļu lija lietus un atbilde ir - mēs rīt būsim, kopā tiksim galā! Vienkārši fantastiski cilvēki!

Uzlabojumi - lielāks uzsvars jāliek uz modernajām tehnoloģijām un saimniekošanas sistēmu. Būtu nepieciešams uzlabot arī mācību kvalitāti un vairāk darbities praktiski.

Sajūtas - biju gaidījusi mazliet vairāk, bet nav tas sliktākais variants 🙂

Ietekums - ne vienmēr maģistra grāds noder, ja saimnieko savā saimniecībā, bet, ja vēlies strādāt algotu darbu, tad papildus zināšanas nekad nenāk par ļaunu.

 

Par autoru

(Seg)vārds

Krista

Par autoru

Motivācija - visa dzīve saistīta ar lauksaimniecību, esmu trešā paaudze savā ģimenē ar profesiju agronoms. Paralēli maģistra studijām, strādāju valsts iestādē, kas tiešā veidā saistīta ar laukasimniecību.