Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Ekonomikas augstskola (REA/SSE)

Fakultāte

Studiju programma

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Studiju periods

2014-2017

Atsauksme

Kursi: liela priekšrocība ir moduļu sistēma — kursi notiek secīgi un vienlaikus notiek ne vairāk par diviem vai, retos gadījumos, trim kursiem. Lielākā daļa kursu ir noderīgi, jo īpaši tiem, kas plāno saistīt savu nākotni ar finanšu sektoru.
Mācībspēki: kopumā pasniedzēji ir zinoši un atsaucīgi. Gan pasniedzēji, gan administrācija ņem vērā studentu komentārus gan kursa laikā, gan arī pēc kursa plānojot izmaiņas nākamajam gadam.
Materiāli: par materiāliem nebija jāmaksā, skolā bija plaša piekļuve akadēmisko rakstu datubāzēm un plašai bibliotēkai.
Studiju nodrošinājums: telpas ir lieliski piemērotas studijām, visā skolas ēkā ir pieejams internets, ir arī datortelpa.
Ārpusstudiju aktivitātes: pastāv daudzas studentu organizācijas un studenti no skolas puses tiek papildus motivēti tajās piedalīties, jo tas uzlabo izredzes doties apmaiņā. Tiek rīkoti treniņi dažādos sporta veidos.
Prasmes: bez teorijas skolā tiek pasniegti arī kursi, kuros tiek mācītas praktiskas iemaņas, piemēram, uzņēmējdarbībā. Pirmā un otrā kursa beigās ir obligāti jādodas praksē. Skolā iegūtās zināšanas vislabāk noder tiem, kuri strādā finanšu sektorā, taču šeit iegūtās prasmes noder strādājot dažādās jomās.
Iespējas: aptuveni ceturtā daļa no studentiem trešajā gadā dodas apmaiņā Erasmus programmas ietvaros, kā arī uz ASV un Honkongu. Priekšroka tiek dota studentiem ar labiem akadēmiskajiem rezultātiem un iesaistīšanos studentu aktivitātēs.
Studiju vide: ļoti nopietna attieksme pret vienu no skolas vērtībām — akadēmisko godīgumu — krāpšanās eksāmenos tiek rūpīgi kontrolēta un bargi sodīta, jebkurš projekta darbs iziet plaģiātisma pārbaudi. Kopumā studentiem pret mācībām ir nopietna attieksme, un tas motivē neatpalikt.
Uzlabojumi: varētu uzlabot sasaisti starp priekšmetiem — to, kā vienā kursā iemācītais ir redzams citā kursā.
Sajūtas: es biju gaidījis, ka būs smagāk, taču, ja neskaita vienu intensīvu periodu 2. kursa 2. semestrī (Financial Economics kurss), ar mācībām nebija grūti tikt galā. Ja es atkal būtu vidusskolā, es vēlreiz iestātos tieši šeit.
Ieteikums: skola dod iespēju iepazīt ļoti plašu personu loku un iesaistīties daudzās aktivitātēs — iesaku izmantot šīs iespējas pēc pilnas programmas, piedalīties pēc iespējas vairāk pasākumos, un paņemt no skolas tik, cik tas ir iespējams.

Par autoru

(Seg)vārds

Roberts Veics

Par autoru

Mani skolas laikā interesēja ekonomika, tāpēc jau ilgu laiku pirms vidusskolas beigšanas biju domājis par iestāšanos vislabākajā ekonomikas augstskolā ne vien Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Izvēli par labu šai augstskolai palīdzēja izdarīt arī tās lieliskā reputācija, kas kliedēja domas par citiem mācību virzieniem.

Līdzīgi kā daudzi kursabiedri, es uzsāku darba gaitas trešā kursa sākumā, kad mācības kļūst mazāk intensīvas un skola ir jāapmeklē aizvien retāk. Pašlaik strādāju IT nozares uzņēmumā — man noder augstskolā iegūtās iemaņas, taču tajā pašā laikā varu to apvienot ar savu interesi par datoriem un noslieci uz matemātiku.

Skolā nav budžeta vietu, taču pašiem centīgākajiem studentiem ir iespēja saņemt stipendiju, kas pilnībā vai daļēji apmaksā mācības. Pēc akadēmiskajiem rezultātiem biju mazliet virs vidējā līmeņa — daļēji tāpēc, ka ne visos kursos biju tik centīgs, kā varēju būt, līdz ar to dažus no tiem nokārtoju ar minimālajiem iespējamajiem punktiem. Tajā pašā laikā vairākos kursos biju starp labākajiem.