Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA/RGSL)

Fakultāte

Studiju programma

Tieslietas un bizness

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

Kursi - pārsvarā noderīgi - gan obligātie, gan izvēles kursi deva iespēju gūt izteikti padziļinātas zināšanas par konkrēto priekšmetu. Daži no tieslietu kursiem gan tādi, kas lielākoties patiesi interesētu tikai tiem, kas tiešām un no visas sirds grib pamatīgi izzināt tieslietas, un ieguldīt izzināšanas procesā ļoti daudz laika ārpus lekcijām. Nodarbību plānojums bija ok.

Mācībspēki - pasniedzēji no ārvalstīm un vieslektori - tiešām zinoši un forši.

Materiāli - noderīgi; visi pieejami bibliotēkā vai elektroniski.

Prasmes - iegūtās zināšanas noteikti var veiksmīgi  pielietot profesionālajā dzīvē, ja vien mācību procesā attiecīgajām  nozarēm tika pievērsta uzmanība un veltīts laiks to izpratnei.

Studiju vide - daļa no studentiem tādi, kuriem izteikti interesē tieslietas, un ir jūtams, ka viņiem ir svarīgi izzināt, saprast, un attieksme pret mācību procesu ir ļoti nopietna. Protams, ir arī tādi, kuriem tieslietas akurāt nav sirdslieta, un kuriem ir dažādi citi iemesli, kuru dēļ izvēlēta RJA.

Ieteikums - izvēlēties RJA, ja cilvēks jūt, ka tieslietas ir īstā lieta, ar kuru nešaubīgi vēlas saistīt kā minimums 3 gadus savas ikdienas.

Par autoru

(Seg)vārds

Par autoru