Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un Matemātikas

Studiju programma

Fizika

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

Kursi

Kursu ziņā, programmā bija nodrošināts viss, ko klasiski pasniedz fizikas bakalaurā. No matemātikas viedokļa, viss sākās ar ātru vidusskolas līmeņa matemātikas vielas atkārtojumu, kas pakāpeniski pa semestriem attīstījās līdz fizikas problēmu aprakstošiem differneciālvienādojumiem. No fizikas viedokļa pēc kārtas pa semestriem tika pasniegti galveno fizikas nozaru pamati: mehānika, termodinamika, elektrība un magnētisms, optika un visbeidzot kvantu fizika. Neskaitot mehāniku, kuras pasniegšanas laikā, matemātikas kursi vēl nebija izņēmuši nepieciešamo, lai bez priekšzināšanām saprastu visu lekciju materiālu, parējie kursi bija uztverami ar dotajiem matemātikas rīkiem.

Papildus galvenajām fizikas tēmām, tika pasniegti arī pamati ķīmijā un bioloģijā. Arī daļa izvēles (un piespiedu izvēles) kursu bija papildinoši obligātajiem fizikas kursiem.
Ja man prasītu nosaukt vienu problēmu, kas mazināja visu šo kursu vērtību, es teiktu, ka bija nepietiekams lekciju un nodarbību skaits, kā rezultātā viela tika brīžīem ļoti saspiesta, bija grūti uztverama un ilgi galvā nepalika.

Mācībspēki

Nevar sūdzēties. 85-90% mācībspēku bija gan zinoši, gan kompetenti pasniegšanā. Vairāki pat bija tik labi, ka pat slinkam studentam kauns kavēt lekcijas.

Materiāli

Pieejami materiāli bija par katru pasniegto tēmu. To kvalitāte un noderīgums atšķīrās. Dažos kursos galvenais informācijas avots bija lekciju konspekti, citos pasniedzēja apkopoti lekciju materiāli, vēl citos biezas grāmatas angļu valodā. Uzreiz var teikt, ka visu apgūt latviešu valodā nav iespējams un jebkura papildus valoda, kas ir zināma noder, jo literatūru var atrast gan angļu, gan krievu, gan vācu valodā - un pasniedzēji būs gatavi palīdzēt ar padomiem, kur to meklēt.
Bet realitātē - daļā kursu lekciju materiāli ir uz papīra zīmētas shēmas un ar roku rakstīti konspekti, kas pieejami PDF formātā. Ne vienmēr noderīgi un pārdomāti.

Studiju nodrošinājums

Lieta, kas mani pārsteidza bija, ka lekciju telpās ir samērā mazas tāfeles. Ja paskatās kā fizika tiek pasniegta citās eiropas universitātēs, tad bieži rezdamas tāfeles vairākos stāvos un kārtās, lai garākus izvedumus varētu apskatīt kopskatā. Citādāk viss bija kārtībā. Telpas tika nodrošinātas ar pietiekami sēdvietām lekciju laikā. Bija telpas, kurās studēt pašmācību ceļā. Par internetu un datoriem nezinu, jo pats fakultātes ietvaros īsti neizmantoju.

Ārpusstudiju aktivitātes

Pats pirmo studiju gadu darbojos studentu pašpārvaldē. Caur to arī piedalījos dažādos pasākumos un to organizēšanā. Papildus tam, fakultātei ir savs koris un sporta zāle, kurā visi, kas saorganizējas var tikt pie sportošanas. Pats šādi bieži spēlēju futbolu un dažas reizes arī volejbolu. Pa retam notika arī kāds galda spēļu vakars. Foršākais gan, kur bija iespēja piedalīties bija jauno fiziķu skola (JFS), kur fizika tika popularizēta skolēniem.

Jāsaka gan, ka būtu priecājies, ja fakultātē notiktu arī kādi amatieru elektronikas, programmēšanas vai robotikas pulciņi. Vai arī, ja būtu izplatītas studiju grupiņas, kur palīdz labāk izprast pasniegtos kursus.

Prasmes

Pārsvarā iegūstamas ir teorētiskās zināšanas. Praktiskās savā ziņā iegūst no laboratorijas darbiem, kas jāizstrādā katru semestri. To ietvaros var apgūt gan dažādu mērinstrumentu, gan arī datorprogrammu izmantošanu. Statistikas un datoru kursu ietvaros var arī apgūt dažas lietderīgas programmatūras (tai skaitā OriginPro pamatus).

Teorētiskās zināšanas noteikti noder ikdienas dzīvē. Ne obligāti tieši, bet paplašinātās uztveres ziņā. Problēmrisināšana, ko iedzen studijas, gan noder katrā situācijā. Datu apstrādes prasmes, kuras ieguvu izstrādājot bakalaura darbu noder arī profesionālajā dzīvē.

Iespējas

Iespēja strādāt zinātniskajos institūtos ir samērā plaša. Un vairumā gadījumu uzreiz arī ir lielas iespējas pašam darīt, nevis skatīties kā citi dara un tīrīt kolbas. Problēmas rodas, kad ir vēlme strādāt saistībā ar tēmām, kuras vēl nav izņemtas bakalaura ietvaros, jo bieži vien izpratne par to, kas tiek darīts rodas tikai pēdējā semestrī.

Erasmus iespējas, ja atzīmes ir pietiekami labas, arī ir gana plašas. Pats gan par to īpaši neinteresējos, tādēļ nemāku konkrētāk komentēt.

Studiju vide

Labākais šajā programmā ir cilvēki ar ko kopā iespēja studēt. Man šīs studijas deva iespēju studēt kopā ar ļoti patīkamiem, apņēmīgiem un akadēmiski spēcīgiem cilvēkiem, ar kuriem kaut kāda līmeņa kontaktu ceru uzturēt vēl daudzus gadus.

Ja neskaita atsevišķus priekšmetus, kuros akadēmiskais godīgums nedaudz noplaka kursam nepietiekamo lekciju/nodarbību skaita vai sesijas noslodzes dēļ, špikošana vai norakstīšana nebija ļoti izplatīta. Un attiekmse pret studijām kopumā bija nopietna - visi apzinājāmies, ka norakstot nevienam no mums labāk nepaliks, jo izpratne nepalielināsies.

Par autoru

(Seg)vārds

A-kalns

Par autoru

Motivācija iestāties programmā: Nezināju, ko tieši darīt pēc vidusskolas, jo padevās vairums skolā pasniegto priekšmetu. Nebija nevienas specifiskas programmas, kas uzrunātu, tādēļ izvēlējos vispārattīstošu programmu - fiziku.

Gaitas pēc studiju prgrammas beigšanas: Pus gadu nostrādāju par datu analītiķi lielā uzņēmumā (strādāju pārsvarā ar finanšu institūciju datiem - apstrādāju un vizualizēju tos) un šobrīd kandidēju uz pašvaldību

Kāds students biju: budžetnieks, neitrālas centības