Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Studiju programma

Fizika

Studiju periods

2016-2017

Atsauksme

Maģistrantūras studijas būtiski neatšķīrās no bakalaura. Vienīgā atšķirība bija tāda, ka studentu kursā bija krietni mazāk un noslēguma darba izstrādei paredzēts vesels semestris, kas ļauj paralēli studijām arī strādāt. Jāsaka, ka "nefiziķiem" varētu būt diezgan ļoti grūti apgūt pašrocīgi to, kas tiek mācīts bakalaurā, jo, kā jau minēju, maģistrs ir turpinājums bakalauram un ar atkārtošanas vielu neviens neaizraujas. Man nebija divu domu, ka jāturpina studēt vēl pēc bakalaura.

Kursi: Bija daudz matemātikas, teorētiskās fizikas un, protams, laboratorijas darbi. Katrā semestrī bija kāds kurss, kurš bija kā izaicinājums sev, piemēram,  Diferenciālvienādojumi un kompleksā mainīgā funkcijas, Nerelatīvistiskā kvantu mehānika, Statistiskā termodinamika. Statiskās termodinamikas  nokārtošana deva ļoti lielu gandarījumu un atvieglojumu. Lielākā daļa kursu bija vērtīgi, bet daži B daļas kursi, piemēram, Statistiskās fizikas skaitliskās metodes, lika vilties. Lekciju plānojumu bija iespējams mazliet modificēt, lai visiem būtu labi.

Mācībspēki: Macībspēki pārsvarā zina, ko viņi māca un izrāda vēlmi iemācīt. Visi ir pretimnākoši un ar pieredzi. Tā kā kursā ir maz studentu, veidojas personiskākas attiecības starp pasniedzējiem un studentiem.

Materiāli: Ne visos kursos bija labi e-studiju materiāli, bet ar lekciju konspektiem un interneta palīdzību var tikt galā. Ļoti labi konspekti bija Nerelatīvistiskā kvantu mehānikā un arī Statiskajā termodinamikā. Daudzos kursos bija pieejamas lekciju prezentācijas, kurās pārsvarā bija attēli, ar ko brīžiem nepietika, tāpēc vērtīgi ir veikt pierakstus lekciju laikā.

Studiju nodrošinājums: Telpas bija atbilstošas, vienīgi ziemā pavēsas. Dažreiz bija problēmas ar internetu fizikas ēkā, kas brīžiem bija galīgi nelaikā.

Ārpusstudiju aktivitātes: Fizmatu studentu padome ir ļoti aktīva un atvērta. Ikviens var iesaistīties. Fizmatos ir sporta zāle, pieticīga trenažieru zāle, kā arī iespējams izmantot LU sporta piedāvājumu.

Prasmes: Studiju laikā tika gūtas gan praktiskās zināšanas (laboratorijas darbos, risinot uzdevumus), gan arī teorētiskās. Iegūtais noteikti palīdz strādājot zinātnē, kā arī pēc šādām studijām, citas problēmas liekas viegli atrisināmas.

Iespējas: Visi institūti ir atvērti studentiem maģistra darbu izstrādei. Pieejamas arī Erasmus+ iespējas.

Studiju vide: Studentu kursā bija maz, bet visi bija draudzīgi un bija jūtama kopības sajūta. Kopīga apjomīgo mājasdarbu risināšana, diskusijas par lekciju tēmām un vēlme saprast to, ko māca vienoja visus.

Uzlabojumi: Derētu uzlabot lekciju materiālus, kā arī derētu kādi jauni kursi vai uzlaboti vecie.

Sajūtas: Prieks, ka nu tas viss ir garām. Pirms katras sesijas bija neliels stresiņš, bet viss beidzās ļoti veiksmīgi. Gan jau, ka būtu arī tāpat mācījusies šo visu, jo nepatīk atstāt lietas pusceļā.

Ieteikums: Ja visu dara laicīgi, var ieekonomēt daudzas nervu šūniņas un neupurēt daudzas miega stundas. Uzmanīgi jāiepazīstas ar kursu prasībām LUISā. Divi gadi paies neiedomājami ātri un maģistra grāds būs kabatā.

 

Par autoru

(Seg)vārds

Joninga

Par autoru

Jau bakalaura laikā skaidri zināju, ka ar vienu grādu man nepietiks un labprāt pamācīšos vēl 2 gadus.

Paralēli studijām jau no otrā bakalaura kursa strādāju Cietvielu fizikas institūtā, ko arī turpinu darīt. Pēc maģistrantūras pabeigšanas plānos ir arī doktorantūras studijas.

Studēju budžetā, saņēmu arī stipendijas. Biju kārtīga studente - atzīmes 9 un 10. Lai arī ko es darīju, centos to izdarīt pēc iespējas labāk, kas arī atmaksājās ar dažādiem sasniegumiem.