Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

HZF

Studiju programma

Kultūras un sociālā antropoloģija

Studiju periods

2016-2019

Atsauksme

Mācību procesā ir daudzu dažādu antropoloģiju kursi, kas palīdz šo zinātni izprasts pēc iespējas labāk. Daļa no lekcijām notiek klātienē fakultātē, daļa internetā moodle vidē, tādēļ brīvais laiks ir diezgan daudz. parasti uz universitāti ir jāiet trīs dienas nedēļā. Daļa no mācībspēka ir ļoti pieredzējuši un zinoši antropologi, bet daļu no kursiem veido un pasniedz jaunie, topošie pētnieki. Pasniedzēji visus vajadzīgos materiālus ievieto e studijās, parasti tur arī tiek ievietoti testi vai uzdevumi, kas jāizpilda pirms gaidāmās lekcijas. Mācību valoda skaitās angļu, bet ja lekcijā visi runā latviski, tad lekcija notiek latviski. Jaunie pasniedzēji ir ļoti draudzīgi, un regulāri rīko antropologu vakarus interesantos un maz zināmos Rīgas bāros. Studiju metodiķe ļoti rūpējās par saviem studentiem. Tā kā visi pasniedzēji ir antropologi, ar jebkuru var runāt un uzdot interesējošos jautājumus gan par studiju procesu, gan pētījumiem, vai citām tēmām. Kopumā studijas ir ļoti interesantas, un ja tas ir tas, kas patīk, tad problēmām mācību procesā nebūtu jābūt.

Par autoru

(Seg)vārds

Anna

Par autoru