Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Bioloģijas fakultāte

Studiju programma

Bioloģija

Studiju periods

2012-2015

Atsauksme

  •   Kursi. Gandrīz visi vispārējie kursi ļoti labā līmenī, arī starp B daļas kursiem iespējams atrast "dārgakmeņus", pašam veidojot savu programmu vērtīgu, nevis izbraucot, vācot kredītpunktus pa vieglajiem kursiem.
  • Iespējams, atsaucīgākie, pretimnākošākie un studentus atbalstošākie pasniedzēji LU. Lielākā daļa ārkārtīgi zinoši, savas nozares eksperti. Negatīvie izņēmumi ļoti reti. Iespējams, dažkārt problēmas ar darbu laicīgi labošanu, bet tas ir salīdzinoši nenozīmīgi.
  • Materiāli. Kopumā pieejami, ja vien prot tiem tikt klāt/tos izmantot.
  • Studiju nodrošinājuns. Grūti spriest, jo studiju telpas kopš tā laika ir mainījušas savu lokāciju.
  • Ārpusstudiju aktivitātes. Pašas virsū neskrien un par lielāko daļu grūti uzzināt, ja specifiski nemeklē, bet kopumā pieejamas.
  • Prasmes. Nozarei nepieciešamās prasmes iespējams apgūt kvalitatīvi un atbilstošā līmenī - pamatzināšanas tiek ieliktas.
  • Iespējas. Prakse nav pieejama, iespējas doties Erasmus+ gan ir, pie tam - diezgan brīvi, uz dažādām valstīm un fakultāte ir atsaucīga Erasmus procesa koordinēšanā un atbalstā.
  • Studiju vide. Akadēmiskais godīgums ir ļoti sāpīgs jautājums. Attieksme pret studijām ļoti duāla - ir gan tādi, kas cenšas sasniegt augstākās virsotnes, gan "cauri šļūcēji".
  • Uzlabojumi. Daļai studiju kursu jāpārveido pārbaudes darbu sistēma. Pasniedzējiem vairāk jāizmanto e-vides sniegtās iespējas. Jānotur kursu sarežģītība vienā līmenī visus trīs studiju gadus.
  • Sajūtas. Iestājos bez konkrētām ekspektācijām, tāpēc kopumā esmu apmierināts.

Par autoru

(Seg)vārds

Anonīms

Par autoru

Bioloģiju izvēlējos, jo gan patika, gan padevās, gan "likās prātīgi".

Pēc šīs studiju programmas beigšanas turpināju studijas maģistrantūrā.

Biju budžetnieks, epizodiski arī stipendiāts, vidējā atzīme, kad studijas noslēdzu, virs 8,5.