Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Studiju programma

Vadības zinības

Studiju periods

2003-2007

Atsauksme

- Kursi: Daļa kursu bija noderīgi, bet atsevišķi šķita lieki.
- Mācībspēki: kompetenti, profesionāli un atsaucīgi pasniedzēji.
- Materiāli: Materiāli bija brīvi pieejami, pārsvarā tos sagādāja paši mācībspēki.
- Studiju nodrošinājums: Telpu un tehniskais aprīkojums bija labā līmenī.
- Ārpusstudiju aktivitātes: ļoti plašs ārpusstudiju aktivitāšu klāsts.
- Prasmes: daļa no iegūtajām prasmēm un zināšanām ir noderējušas
- Iespējas: Prakses un apmaiņas iespējas bija un tās aktīvi tika piedāvātas studentiem.
- Studiju vide: vairums studējošo bija nodarbināti, tādēļ studijām neveltīja adekvātu uzmanības daudzumu, taču visi bija draudzīgi un izpalīdzīgi?
- Uzlabojumi: Grūti pateikt kādi uzlabojumi ir nepieciešami ir nepieciešami, jo studēju pirms 10 gadiem
- Sajūtas: Programma nebija interesanta un šķita vairāk kā formalitāte, lai iegūtu diplomu.
- Ieteikums ja vēlies apvienot mācības un darbu, šī varētu būt īstā programma, jo tā neprasa daudz piepūles.

Par autoru

(Seg)vārds

Kārlis

Par autoru

Patīk nodarbināt gan analītisko, gan radošo smadzeņu puslodi.