Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un matemātikas

Studiju programma

Fizika

Studiju periods

2014-2017

Atsauksme

Pirmā lieta, ka iestājoties 100% tiek budžetā, jo vietas vienkārši netiek aizpildītas. Iestājas kādi 58 cilvēki, absolvē ap 20, atbirumam iemesli ir dažādi. Parasti "sarežģīta programma" gan nav iemesls.

Kursi lielākoties bija ļoti noderīgi, to mērķis bija iemācīt vispārīgi to, kā pasaule strādā. Sliktākā lieta ir laboratorijas darbi, kuri ir bezmērķīgi un aizņem lielāko daļu no mācību laika. Izvēles priekšmetos parasti ir izvēle starp bezjēdzīgiem un ļoti viegliem kursiem un noderīgiem, bet sarežģītiem kursiem. Tā kā vadības uzstādījums ir tāds, ka vajag aptuveni 50% cilvēku no kursa, lai priekšmets notiktu, tad jēdzīgajiem priekšmetiem ir tendence nenotikt.

Mācībspēki ar retiem izņēmumiem ir ļoti zinoši savās jomās, bet problēma ir ar to, ka liela daļa ir vecās paaudzes pasniedzēju, kuri lasa lekcijas no materiāliem, kuri nav mainīti 20 gadus. Pa lielam gan nevar sūdzēties, un visi pasniedzēji ir pretimnākoši un izpalīdzīgi.

Materiāli internetā parasti ir ļoti labi atrodami. Bibliotēkā grāmatas arī ir, ja vēlās. Problēma gan ar to, ka reizēm pasniedzēju dotie materiāli ir vai nu nepilnīgi, vai nepārskatāmi. Laboratorijas darbu apraksti ir vislielākais melnais traips, jo 50% no tur sarakstītā nemaz nav svarīgi un no tā, kas ir jāpilda, nemaz nav uzrakstīts. Nav arī nekādu vadlīniju par to, kā pašu protokolu vajadzētu taisīt un ko tur iekļaut.

Telpas ir pieņemamā stāvoklī, internets ir visur, izņemot tualetēs un pašos ēkas galos. Ja lasi šo 2018. gadā, tad, visticamāk, tas tāpat nav svarīgi, jo ir plānota pārcelšanās uz jaunu ēku Torņkalnā.

Studiju laikā ir pieejami vairāki sporta veidi (vienoti visā LU), bet fizmatos fakultātē ir gan brīvi pieejama sporta zāle ar kaut kādu inventāru (volejbola tīkls točno ir, par citām lietām nezinu), kā arī svaru zāle. Ir iespēja darboties Studentu pašpārvaldē, kas FMF ir ļoti aktīva, kā arī Mazajā Matemātikas universitātē un Jauno Fiziķu skolā (kas abas vērstas uz skolnieku izglītošanu). Vēl fakultātē ir ļoti labs koris "Aura", kuru vada Edgars Vītols.

Pamatprogramma ir tendēta vairāk uz teorētiskām zināšanām, bet izvēles daļā ir iespējams paņemt praktiskus kursus, kas izglīto, piemēram, programmēšanā, nanotehnoloģijās, inženierijā u.c. Daļa šo priekšmetu pat tiek pasniegti kvalitatīvi.

Studiju laikā iespējams doties Erasmus programmā uz vairākām universitātēm. Man zināmie cilvēki ir devušies uz Zviedriju, Franciju, Vāciju, arī tepat, uz Viļņu. Prakses nav, bet visi studenti strādā laboratorijās, iespējams pat no pirmā kursa, lai uztaisītu bakalauru. Ja aizej uz pareizo laboratoriju, tu vari taisīt bakalauru un tev par to pat maksās.

Akadēmiskais godīgums smagi pieklibo, pasniedzējiem pa lielam ir viena alga, vai tu mājasdarbus noraksti vai pildi pats. Ir gadījumi, kad eksāmenu laikā pasniedzēji iziet no telpas. Neesmu dzirdējis pat vienreiz, kad kādam būtu aizrādīts par telefona (tātad interneta) lietošanu kontroldarba laikā. Ļoti reti ir kāds students, kas mēģina būt godīgs mācībās, un parasti tas rezultējas ar to, ka viņš zaudē stipendiju špikotājam.

Kopumā studiju vide gan ir ļoti draudzīga, visi cenšas viens otram izpalīdzēt. Jūtams arī atbalsts no vecāku kursu cilvēkiem gan ar padomiem, gan ar palīdzēšanu mācībās. Ir arī daudzi pasniedzēji, kuri saprot un piekrīt tam, ka būtu jāmaina gan bezjēdzīgie kursi, gan laboratorija darbi, tikai žēl, ka šobrīd vēl viņi ir minoritāte.

Faktiski ja nevari izdomāt, kur stāties, bet padodas un patīk matemātika un fizika, tad LU fizmati ir labākais variants. Darbs fizmatam ir vienmēr un pilnīgi jebkurā Latvijas galā, vai pat ārzemēs.

Par autoru

(Seg)vārds

Ritvars

Par autoru

Iestājos programmā, jo vidusskolā padevās matemātika un fizika, gāju uz valsts olimpiādēm.

Studēju budžetā un biju diez gan slinks, vidējā atzīme aptuveni 8.4.