Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Studiju programma

Socioloģija

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

Ņemot vērā, ka tās bija pilna laika bakalaura studijas nodarbību plānojums bija ļoti labs. Lekcijas notika četras dienas pa 2 - 3 lekcijām, bez gariem pārtraukumiem pa vidu, viena pēc otras. 3 gadu laikā nebija situācijas, ka kādu dienu viena lekcija sāktos no rīta, bet nākamā tikai vakarā. Kursi, protams, vērtīgi, visi jau kaut ko iemāca un dod jaunu. Liels studentu atbirums notiek parasti pirmajā gadā, jo tad tiek mācīts visiem viss. neatkarīgi no studiju programmas tiek mācīti gan kursi, kas paredzēti komunikācijas zinātnei, gan politikas zinātnei - politikas īpaši pastiprināti. Tomēr, sākumā jābūt lietas kursā par visu. Nākamajos semestros jau tika mācīts padziļinātāk tieši tas, kas skar socioloģiju. Par kursiem - protams, bija tādi, kurus likās, ka varētu arī nomainīt pret ko citu, vai dažreiz pa semestriem liekas, ka mācies ko ļoti līdzīgu, kas jau apgūts.

Mācībspēki, jā, zinoši, kompetenti, katrs māca savu specifiku, bet tas jau, protams, līdzīgi kā ar kursiem - gaumes lieta. Kāds patiks vairāk, kāds mazāk dažādu iemeslu dēļ. Tā kā socioloģijas programmā nav ļoti daudz studentu pasniedzēji pazīst savus studentus, kādēļ ir individuālāka pieeja. Pasniedzēji ļoti dažādi - tādi par kuriem tikai to labāko un tādi, kuri mēdz kavēt/neierasties, vai nesteidzas ar darbu labošanu, ja šķiet, ka to vispār dara, nevis tikai saliek atzīmes, bet tas atkal - viens no vairākiem, kuriem tā ir.

Materiāli pieejami, noderīgi. Ir ļoti daudz jālasa un lielākā daļa semināru norit apspriežot dažādus lasītos materiālus un tur izteiktās idejas, bet lielākoties vienmēr tie ir ievietoti e-studijās un pieejami visiem, kas studē. Kā arī bibliotēkā ir diezgan plašs grāmatu klāsts un ja ir vajadzība pēc kāda ieteikuma kādam darbam pasniedzējiem arī patīk ieteikt ko labāk lasīt vai izvēlēties, ja jautājums ir par viņu tēmu.

Telpas atbilstošas, datori, kad nepieciešams pieejami, vienīgais nav tie ātrākie vai jaudīgākie. Bakalaura līmenī arī mācībām nepieciešamās datorporgrammas ir pieejamas ne tikai datorklasē, bet arī vairākos bibliotēkas datoros. Vienīgais ir ļoti švaki ar iespējām uzlādēt savu datoru mācību telpās. Ir tikai dažas sēdvietas, kur šī opcija ir iespējama, kas rada neērtības.

Ir iespēja darboties studentu pašpārvaldē un regulāri nāk e-pasti ar dažādiem sporta piedāvājumiem un citām aktivitātēm, kuras var izmantot, tikai pati to neizmantoju, nespēšu plašāk komentēt.

Noderīgs jau ir viss, ko iemācies, uzzini. Tā kā tā ir akadēmiskā programma varbūt pietrūkst vairāk praktiskās zināšanas, kas būtu noderīgas tieši darba tirgum. Teorētiskās zināšanas ļoti daudz un tad tas cik tās tiek pielietotas atkarīgs jau no katra paša. Tiek mācīta SPSS datorprogramma, kas noder ja ir interese strādāt kādā pētījumu aģentūrā vai tml. vietā.

Praksi vienu nodrošina, sameklē katram vietu kādā pētījumu aģentūrā, bet tā kā tas ir akadēmiskais grāds uz to ļoti nespiež. Erasmus iespējas diezgan plašas un viegli pieejamas.

Kursabiedri jau kādi ir tādi ir, tos neizvēlas, bet - programmu neizvēlas daudzi, tādēļ visi ir pazīstami un ar visiem nākas kādā brīdī sastrādāties.

Uzlabojumi - gribētos, lai ir lielāka izvēles iespēja kursos (tādas nav vispār). Diemžēl arī studentu ieteikumus, ko viņi vēlētos apgūt īpaši nemēģina realizēt, vieglāk ir pieturēties pie tā, kā ir pierasts. Derētu arī pamainīt mācību stilu, bet ir grūti ko panākt, kad visu laiku māca vienā stilā un visi jaunie pasniedzēji ir mācījušies pie tiem pašiem un tādēļ ir pie tā pieraduši. Diezgan vienmuļi. Nedaudz vairāk praktisko vai dažādību mācību kursos.

Grūti teikt, ko gaidīju, ideāli, protams, nebija, bija jau lietas, kas neapmierina, bet arī absolvējot šo programmu nenožēloju savu izvēli. ir iegūts ļoti daudz un redzu pielietojumu zināšanām.

Liels pluss šai programmai - to neizvēlas daudz, tādēļ ir ļoti viegli tikt budžeta grupā.

Par autoru

(Seg)vārds

K

Par autoru

Programma pēc sava apraksta radīja vislielāko interesi iekļaujot sevī ļoti daudz un saistošas tēmas, kas uzrunā.

Turpinājums studēt tālāk šajā pašā programmā.

Budžeta, centīgs tik daudz, lai viss ir solīdi nokārtots. Uz 8 kaut kur tika nokārtots vis. Bet bez centības nekādas - nav iespējams noturēties. No pasniedzējiem ir diezgan daudz prasību un ir jābūt apņēmībai un gribasspēkam pabeigt studijas, lai tiktu līdz galam.