Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Vidzemes Augstskola (ViA)

Fakultāte

Informāciju Tehnoloģijas

Studiju programma

Informāciju tehnoloģijas

Studiju periods

2013-2017

Atsauksme

Programmēšana, neklātienes grupa, studijas vienu reizi mēnesī.

Kursi: programmēšana Java, taču ļoti vājā līmenī. Materiāli novecojuši un netiek pienācīgi atjaunoti. Kursu līmenis ir atkarīgs no pasniedzējiem, taču kopumā teiktu, ka materiāli ir salīdzinoši novecojuši. Grūtākie priekšmeti: ievads specialitātē, java, elektronika un statistika. Šie ir galvenie priekšmeti, kāpēc izkrīt vairāki studenti, taču ir iespējams vienmēr visu iemācīties un sarunāt ar pasniedzējiem individuālas konsultācijas.

Pasniedzēji: visi ļoti pretīmnākoši, ir pat iespējams sarunāt eksāmenu kārtošanu ārpus skolas, piemēram, ja pasniedzējs dzīvo Rīgā un students arī. Tad eksāmenu iespējams nokārtot arī tirzniecības centrā Alfa 😀 Tiešām, vienalga cik skarbi dažreiz neliktos pasniedzēji, visu ir cilvēcīgi iespējams sarunāt un ar pasniedzējiem problēmu nav nekad.

Studiju nodrošinājums: Nevis tikai izremontētas telpas, bet visa IT fakultāte uzcelta no jauna. Telpas un tehniskais nodrošinājums izcilā stāvoklī, vienkārši perfekti!

Kursa biedri: nekātienē ļoti maz cilvēku, dažreiz rodas sajūta, ka esi privātā skolā.

Kopumā pasniedzēji visi ļoti pretīmnākoši, taču būtu vēlams dažos kursos, kā piemēram, java, piestrādāt pie materiālu atjaunošanas. Tas pats attiecas uz citiem kursiem. Daudz ārpusskolas aktivitātes, semināri par aktuālām tēmām, piemēram, artificial intelligence.  VA ļoti palikusi atmiņā ar ārpusskolu piedāvātajām nodarbībām, programmām un piedāvātajām prakses iespējam. Patstāvīgi tiek piedāvātas vakances un prakses vietas no dažādiem uzņēmumiem.

Ieteikums: nav daudz alternatīvu IT apgūt neklātienē, šo skolu ieteiktu tiem, kuriem jau ir darba vieta, taču nepieciešams tikai diploms. Klātienes studentiem šo vietu ieteiktu, ja patīk iesaistīties dažādās aktivitātēs, skolas dzīvē un iegūt jaunus kontaktus studentiem.

Par autoru

(Seg)vārds

anonīms

Par autoru

  • Neklātiene IT
  • Skola nav ietekmējusi nekādā mērā
  • maksas, neklātiene, apzinīgi slinks.