Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Studiju programma

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Studiju periods

2014-2018

Atsauksme

Jau gandrīz 3 gadus studēju LU Starptautisko ekonomiku un komercdiplomātiju. Programma kopējais ilgums ir 4 gadi. Jāatzīst neesmu pilnībā apmierināta ar SEK programmu. Pirmkārt tā noteikti ir neadekvāti dārga un bez milzīga studiju kredīta to atļauties ir visai grūti. Arī budžeta vietu ir maz. Attiecībā uz studiju ilgumu - adekvāti organizējot lekciju grafiku, būtu iespējams šo programmu pabeigt arī 3 gadu laikā. Katru gadu sanāk vismaz viena brīva darba diena, ir bijuši semestri, kad Universitātē SEK kursam lekcijas notiek vien 2 dienas nedēļā.

Pasniedzēji un Universitātes vadība regulāri uzsver, ka SEK ir jauna programma (kaut gan tā darbojas vismaz 6 gadus), tādēļ regulāri ar šo programmu eksperimentē, mainot atsevišķu kursu ilgumu, pasniedzējus, prasības u.t.t. Mācību gaitā apgūstam ļoti daudzus un dažādus priekšmetus, tomēr visus salīdzinoši virspusēji, tādēļ arī nav iespējams mainīt specializāciju, pārejot uz kādu citu kursu - visi vajadzīgie priekšmeti it kā ir apgūti, tomēr tajos trūkst kredītpunktu. Nav arī neklātienes grupas.

Kursa oficiālais apraksts nav īsti godīgs, piemēram, tajā minēts, ka franču valodas apguve būs pieejama arī tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas, tomēr šāda iespēja netika nodrošināta un pat brīvi runājošajiem nācās mācīties skaitīt līdz 10 u.t.t.

Lekcijas ir salīdzinoši interesantas, tomēr jārēķinās ar to, ka liela daļa no apgūstamās vielas saistīta ar matemātiku un ekonomiku. Tāpat īpaši padziļināta ir angļu valodas apguve, vairākas lekcijas tiek pasniegtas angliski. Mācībspēki ir ļoti dažādi. Ir arī izteikti neveiksmīgi gadījumi, kuri šķiet savu pozīciju ieguvuši bez kādas iepriekšējas pārbaudes un īsti neko pasniegt nav spējīgi. Tomēr ņemot vērā to, ka SEK nav obligātais apmeklējums, vajadzīgo vielu var apgūt arī mājās, izlasot internetā. Diemžēl daudzi pasniedzēji neizmanto e-studijas.

Pozitīvs aspekts ir iespēja piedalīties dažādās ārpusstudiju aktivitātēs un patīkama, nesaspringta studiju vide.

Šī programma noteikti nebija tāda, kāda tā aprakstīta un ir pilnīgi cita pieredze, nekā biju gaidījusi. Nevaru noliegt, ka esmu apguvusi arī daudz ko vērtīgu, ieguvusi jaunus draugus un paplašinājusi savu redzesloku, tomēr kopumā - otrreiz es šo programmu neizvēlētos un tā viennozīmīgi nav savas cenas vērta. Mans ieteikums tiem, kas vēlas studēt šajā programmā būtu sagatavoties lielam apjomam patstāvīgā darba un atsvaidzināt savas zināšanas matemātikā, jo lielāko daļu mācību jūs veiksiet paši, atrodoties ārpus universitātes, nevis lekcijās.

Par autoru

(Seg)vārds

StudējuSEK

Par autoru

Studēju jau trīs gadus, atlicis vien pēdējais. Ieinteresēja šī kursa internacionālais aspekts un uzsvars uz dažādu valodu apguvi. Neesmu budžeta grupā, tomēr ir gadījies nopelnīt stipendiju par labām sekmēm, mācos salīdzinoši cītīgi.