Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un matemātikas

Studiju programma

Fizika

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

- Kursi: Kursi ir noderīgi(daļa vismaz), taču pārlieku daudz kursu bija tādi, kas nebija piemēroti manai speciālizācijai, taču nācās tos mācīties neatkarīgi, pat ja neinteresēja. Plānojums bija labs, taču ja lekcijas bija no rīta(ap astoņiem), apsvēru neapmeklēt lekcijas.

- Mācībspēki: Nevar sūdzēties par mācībspēku kompetenci, taču dažreiz šķiet, ka viņi nebija ieinteresēti studentos, kā arī, ja cilvēks ir labs zinātnieks, ne vienmēr viņš ir labs lektors.


- Materiāli: Bija kursi, kur bija ļoti labi materiāli(EM, Optika, Termodinamika) un tad bija kursi(Mehānika, Kvanti fizika) kur nebija gandrīz nekā, tā kā ir pie kā piestrādāt.


- Studiju nodrošinājums: Ne vienmēr interneta nordošinājums bija labā līmenī, taču lekcijās parasti būtu jāklausās, nevis jāsēž netā. Telpas ir labā līmenī, taču ir vieta uzlabojumiem.


- Ārpusstudiju aktivitātes: Sports bija pieejams, arī pasākumi bija pietiekami labā līmenī.


- Prasmes: Nu praktskās zināšanas tika maz iegūtas, jo šeit teorētiskās zināšanas tika vērtētas augstāk, kā praktiskās(kas ir saprotami, bet ne visiem vajadzīgi), un teorētiskās zināšanas protams noder tālākā izglītībā.


- Studiju vide: Kursa biedri bija augstākās raudzes, iespējams labākais, kolektīvs, kādā nācies mācīties. Akadēmiskais godīgums tika ievērots, ne vienmēr 100%, bet mācamies jau zināšanu dēļ, ne atzīmju. Ja arī kāds izdomāja to neievērot, we ain`t snitches.


- Uzlabojumi: Nezinu, vai šeit ir vārdu ierobežojums, un nezinu vai man beigtos vārdi un to kombinācijas latviešu valodā, pirms uzrakstu visu, bet ir iespējami ļoti daudz uzlabojumi no lekciju lasīšanas līdz pasniedzējiem un tā tālāk. 


- Sajūtas: Studiju programma bija labāka, kā gaidīju, taču vienmēr ir iespējams iegūt vēl vairāk no studijām. 


- Ieteikums: Neatkarīgi, vēlaties studēt fiziku, vienkārši attīstīt zināšanas dažādās nozarēs vai vienkārši uzlabot domāšanu, šī ir laba vieta, kur to darīt. 

 

Par autoru

(Seg)vārds

(ex)fizmats

Par autoru

Motvācija - iemācīties fiziku un šo to saprast sākot no fenomeniem kā galaktiku uzbūves līdz atoma uzbūvei, no stiprā līdz vājajam spēkam utt.

Turpinu būt fiziķis, tikai citā universitātē ārzemēs.

Bija grūti nebūt budžētā, ja nebija parādu, par centīgu sevi nezuskatu, jo lekijas apmeklēju ne visas, un arī kursi nebija pārāk daudz tādu, kas liktos interesanti.