Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Datorikas fakultāte

Studiju programma

Datorzinātnes

Studiju periods

2012-2016

Atsauksme

Studiju procesā bija daudz teorijas, taču nelikās, ka tiktu pietiekami mācītas praktiskas zināšanas.

Pasniedzēji, kā nu kurš - citi ir saprotoši un studentus uzklausa, citi nē.

Telpas bija nodrošinātas labi, un internets bija pieejams visā fakultātē. Patika arī studentu atpūtas telpa.

Studiju vide nešķita mājīga, jo programmā studē virs 100 studentiem, līdz ar to uz personīgu pieeju var necerēt.

Pirmos 2 gadus studiju programma likās interesanta un iemācījos arī daudz noderīga, taču 3. un 4. gadā sāka rasties jautājumi, kur man kā programmētājam tas viss noderēs. Tika mācīts daudz teorijas un augstākās matemātikas, un radās iespaids, ka tiek gatavoti zinātnieki, nevis speciālisti, neatkarīgi no izvēlētās apakšprogrammas.

Varēja vēlēties arī vairāk izvēles priekšmetus jau agrāk studiju procesā.

Par autoru

(Seg)vārds

Pelmenis

Par autoru

DF iestājos, jo vēlējos Latvijā studēt datorzinības, un tā šķita labākā no iespējām.

Pēc studiju beigšanas turpinu strādāt par programmētāju.

Kā jau visi DF, biju budžeta grupā.