Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Bioloģijas

Studiju programma

Bioloģija

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

Doma studēt LU Bioloģijas fakultātē radās vidusskolas otrajā gadā. 12. klases ZPD darbs sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultātes pasniedzejiem palīdzeja saprast, ka vēlos studēt tieši tur. Pēc vidusskolas beigām iestājos tikai divās studiju programmās,kur priekšroka bija bioloģijai.

Pirmkursnieku gads vienmēr sākas ar  pasākumu "Nakts uz raga"(NuR), kurš notiek biologu prakses vietā Kolkā. Iesaku braukt,jo tā ir laba iespēja iepazīties ar kursabiedriem, vecāko kursu studentiem un pasniedzējiem, brīvā atmosfērā ar dažādām aktivitātēm un sarunām ap ugunskuru. Pēc NuR ir Aristotelis Doma laukumā ar visu fakultāšu pirmkursnieku piedalīšanos un iesaku aiziet arī uz šo pasakumu. Būt kopā ar saviem jaunajiem kursabiedriem un skandināt biologu saukļus- vēl nebūs pat pirmā diena pienākusi un jau jutīsies kā daļa no fakultātes!

Pirmais gads pārsvarā sastāvēs no vispārējiem priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika un datorzinības jeb informātika. Man pašai šo gadu gribējās pabeigt pēc iespējas ātrāk, jo, lai arī priekšmeti ir vajadzīgi nākotnes studijās, man tie tobrīd likās nesvarīgi.

Pēc pirmā gada seko obligāta 2 nedēļu prakse Kolkā. Šis būs vislabākais laiks izmantot zināšanas praksē, iepazīties tuvāk ar kursabiedriem, izvēlēties savu turpmāko ceļu diviem atlikušajiem gadiem un, protams, atpūsties.

Otrais un trešais gads bija daudz specifiskāki- tad vajadzēja izvēlēties priekšmetus atbilstoši izvēlētajam virzienam (zaļie vai baltie (vai krāsainie)). Tas arī noteica kursa un bakalaura darba tēmas un vadītājus.

Kursi: Neskaitot pirmo gadu, kad vienīgais ko var izvēlēties ir C daļas priekšmets, kursi kopumā likās savstarpēji papildinoši. Lielākoties tāpēc, ka paši varējām viņus izvēlēties (2 un 3 gadā B daļas priekšmetu ir vairāk kā A daļā).  Nodarbību plānojumu bija iespējams pielāgot savām vajadzībām  (darbam, ilgākam miegam no rītiem utt.), jo jau no pirmā semestra kurss sadalās pa laboratorijas darbu grupām, kas notiek dažādos laikos un dienās. Dažu kursu mācītais man stāv galvā vēl joprojām un noder dažādas dzīves situācijās.

Mācībspēki: Bioloģijas fakultātē liela daļa pasniedzēju kļūs arī par tuviem cilvēkiem ar kuriem sarunās pie Kolkas ugunskura pavadīsi ne vienu vien vakaru. Lai arī šī nav fakultāte, kur pasniedzeji būtu viņu 30-gadnieki, tas tikai norāda uz viņu pieredzi un zināšanām. Kopumā pasniedzēji bija ļoti dažādi- ar vecmodīgu mācīšanas stilu, ar prezentācijām, kurās neko nevar saprast arī pēc 100x reižu pārlasīšanas, ar iemidzinošu runu vai balsi, tādi, kas norunā (vai nolasa) tekstu pirms esi paspējis pierakstīt kaut vienu vārdu no prezentācijas. Bet bija arī tādi,kas pārtrauca savu runājamo, lai tik atbildētu uz studentu jautajumiem; pacietīgie, kas skaidroja vienu un to pašu līdz viss kurss saprata; tādi, kas visu sava priekšmeta tēmu centās pārvērst praktiskā pieredzē. Pasniedzēju attieksme bija ļoti atkarīga no paša studenta attieksmes pret pasniedzēja priekšmetu- gan lekcijās, gan praktiskajos darbos, gan pārbaudes darbos un eksāmenos.

Materiāli: Lielāko daļu, no priekšmetos apgūstamās tēmas, bija iespējams iemācīties no prezentācijām lekcijās. Bioloģijas fakultātei ir savs serveris, kur pasiedzēji glabā ne tikai lekcijas un papildmateriālus, bet arī citas viņuprāt noderīgas lietas- publikācijas,video materiālus u.c. Kopumā par materiālu pieejamību sūdzēties nevaru- mācību grāmatas ir, piekļuve dažādām mājaslapām arī ir, un pasniedzēju lekcijas vienmēr bija pieejamas.

Ārpusstudiju aktivitātes: Arī šī ir lieta, kas ir atkarīga no paša studenta iniciatīvas. LU nodrošina visdažādākās sporta un radošās aktivitātes. Vajag tikai atrast laiku un pieteikties. Ja arī bija, kas tāds, ko LU vai fakultāte nepiedāvāja, tad studenti paši to ņēma un darīja. Lekcijas un mājasdarbu apjoms viegli ļāva iesaistīties aktivitātēs un darboties pašpārvaldēs vai organizācijās.

Prasmes: Praktisko pieredzi bija iespējams iegūt gan praktiskajos darbos visu trīs gadu garumā, gan arī praksē Kolkā. Daudz kas no lekcijās un praktiskajos darbos iemācītā man nav noderējis ikdienā un darbos, bet tas tikai tāpēc, ka programmas un metodes ir tik dažādas, ka pasniedzēji cenšas mums iemācīt visu, kas varetu būt nepieciešams strdājot izvēlētajā specialitātē. Kopumā bioloģija ir ļoti specifiska un arī tālakajam darbam ir jābūt savā nozarē, lai varētu izmantot iegūtās zināšanas.

Studiju vide: Mans gadījums ar mācībām bioloģijas fakultatē nav tas labākais, jo pēdejā kursā sapratu, ka ar bioloģiju savu dzīvi un karjeru saistīt nevēlos. Bet lielākā daļa manu bijušo kursabiedru bija un vēl joprojām ir azartiski un entuziastiski par mācībām un visu pārējo. Mācoties bioloģijas fakultātē man pašai ļoti patika draudzīgā un ģimeniskā sajūta,kas bija esot kopā ar biologiem. Mūsu bija salīdzinoši maz un tāpēc radās sajūra, ka visi visus pazīst un sveicina arī ārpus fakultātes telpām.

Uzlabojumi: Manuprāt, fakultātes mācību līmenis ir pietiekoši augsts un konkurētspējīgs. Vienīgais, kas man pietrūka mācoties bija angļu valodas izmantojums lekcijās. Pirmā kursā bija priekšmets angļu valoda, kur terminu mācīšanās un zinātnisko rakstu lasīšana bija lekcijas pamatos, tomēr es velētos, lai arī pārējo priekšmetu pasniedzeji izmanto vairāk terminus un angļu valodu savās lekcijās. Izmantojot Erasmus iespēju vai nākamo izglītības līmeni (maģistru vai doktorantūru) mācoties ārpus Latvijas daudzi no man pazīstamajiem biologiem saskāras ar komunikācijas problēmām.Vienīgais uzlabojums, ko vajadzetu veikt runājot par bioloģiju un bioloģijas programmu LU, nav attiecināms uz pašu fakultāti, bet gan uz valsts attieksmi pret zinātni. Trūkst darbavietu un naudas projektiem, kas veicina esošos un topošos biologus izvēlēties citu (labāk apmaksātu) profesiju.

Sajūtas: Manas sajūtas mācoties Bioloģijas fakultātē bija pozitīvas. Attieksme un mācības bija ļoti atkarīgas no manis pašas. Izvēle nemācīties bioloģiju maģistra programmā nenozīmē, ka šie 3 gadi man šķita veltīgi izniekoti.

Ieteikums Tev: Lai mācītos bioloģiju tai ir jābūt ne tikai interesei, bet arī sirdslietai. Daudz kas no mācītā neies pie sirds un liksies lieks, bet prātā jāpatur mērķis un motivācija, kāpēc sākotnēji izvēlējies tieši bioloģiju. Gadu gaitā savu ceļu veidosi pats un balstīsi uz savām interesēm, tāpēc iesaku būt tik aktīvam cik vari un nebaidies jautāt!

Par autoru

(Seg)vārds

NeBiologs

Par autoru

Motivācija mācīties bioloģiju bija interese par nezināmo un lietām,kuras nevaram saskatīt,bet ikdienā izmantojam pašiem to nezinot. Tā radās mana interese par mikrobioloģiju un biotehnoloģiju.

Pašlaik vēl esmu sava īstā ceļa meklējumos, bet bioloģiju kā karjeru no nākotnes iespējām neizslēdzu.

Mācoties šajā fakultātē pati visus trīs gadus biju budžetā. Tas ir viens no labumiem izvēloties mācīties bioloģiju- budžeta vietu netrūkst. Manā pēdējā gadā visiem kursabiedriem ar atzīmēm virs 4 un bez parādiem maksāt nevajadzēja. Atskatoties uz mācību laiku varu godīgi teikt, ka centīgs students biju tikai sesijai tuvojoties, tāpēc arī uz stipendijam nepretendēju, tomēr iespēja tās iegūt bija vairakiem no maniem studiju biedriem.