Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Fakultāte

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE

Studiju programma

Aviācijas transports

Studiju periods

2016-2020

Atsauksme

Vispārīgi:

Studijas apmeklēju klātienē un absolvēju šogad (2020. jūl.) Ar studijās iegūtajām zināšanām iespējams iegūt prof. bak. grādu, kā aviācijas transporta mehāniķim vai avioniķim, kā arī papildus kārtot moduļus, kas nepieciešami, lai kļūtu par B1/B2 sertificētu tehnisko personālu.

Kursi:

Pirmajā gadā ļoti daudzi vispārīgi kursi, kas netiks pielietoti tālāk, taču ir arī pāris noderīgi, kā “Augstāka Matemātika” vai “Ievads Aviācija”. Nodarbību plānojums nebija tas labākais, jo regulāri sanāca braukāt starp Ķīpsalu un Lauvas ielu 8 (kur pašlaik atrodas AERTI). Atbilstoši manā rīcība esošajai informācijai, Aeronautikas institūta vadībai ir plāns pārvākties uz

Ķīpsalu 2021.gada, taču solīts nekrīt makā, jo šī solīšana jau notika 2016.gadā, kad sāku mācīties un vēl pirms tam.

Mācībspēki:

Lielākoties zinoši, taču daudzas no zināšanām balsta uz jau uz senākām aviācijas tehnoloģijām un neiet līdzi laikam. (Iespējams tāpēc, ka universitātes vadība nenodrošina jaunus materiālus, no kuriem tie varētu mācīties paši) Pasniedzēji ir atsaucīgi, ja paši studenti izrāda vēlmi mācīties. Kā topošu problēmu varētu minēt to, ka daži pasniedzēji ir vecāki nekā 70 gadi un neesmu redzējis ka jauni tiktu pieņemti, rezultātā esošie pasniedzēji ir pārslogoti un krītas studiju kvalitāte, jo vienam pasniedzējam var būt ļoti daudz kursi un labojamie darbi.

Materiāli:

Lielākoties pasniedzēji nodrošina konspektus vai materiālus, no kuriem iespējams iegūt pamatinformāciju, lai izpildītu konkrēta priekšmeta prasības, taču ir arī pieejama bibliotēka, kur iespējams atrast plašu klāstu gan ar jaunām, gan vecām aviācijas grāmatām, kas var noderēt studiju procesā.

Nodrošinājums:

Mācības lielākoties notiek Lauvas ielā 8, 1. korpusā, kurš neatrodas tajā labākajā tehniskajā stāvokli. Tā kā studiju programma ir profesionāla, tiek nodrošināta arī universitātes vadīta prakse, kuras laikā studentiem ir iespējas apkopt dažādus gaisa kuģa mezglus. Jāpiemin, ka šeit pasniedzēji tiešām cenšas, lai visi iemācās maksimāli daudz. Kā lielu mīnusu varētu minēt, ka universitātes prakse tiek veikta uz padomju gaisa kuģu komponentēm vai mazās aviācijas lidmašīnām, kas galīgi neatspoguļo to, ko reāli aviācijas līnijas vai bāzes apkopes uzņēmumi sagaidītu no absolventiem, kas varētu sākt strādāt.

Prasmes:

No iemācītā visvairāk noder datorrasēšana un zināšanas, kuras iegūtas par gaisa kuģu dzinējiem un to ekspluatāciju.

Prakse un Iespējas:

  1. kursa laikā prakse aviācijas uzņēmumā ir obligāta, taču tāpēc, ka universitāte neatspoguļo reālo aviācijas līnijas vai bāzes apkopes kārtību universitātes prakses laikā, studenti mazāk iegūst no prakses aviācijas uzņēmumos, jo studentiem lielākoties atļauj veikt tikai ļoti primitīvus un vienkāršus apkopes darbus. Ja students papildus ir mācījies un labi saprot tehniku, tad tam noteikti atļaus veikt arī sarežģītākus uzdevumus, taču šis jau ir atkarīgs no katra konkrētā indivīda. Papildus ir iespējams doties Erasmus apmaiņas programmā, taču šo iespēju neizmantoju.

Uzlabojumi:

Līdz augstam studiju līmenim vēl augstu, taču uzskatu, ka tas ir sasniedzams un to nepieciešams sasniegt. Cerams, ka jaunajam universitātes direktoram to izdosies sasniegt. Noteikti nepieciešams sakārtot dezorganizētību daudzos jautājumos, pieņemt darbā jaunus pasniedzējus un izmantot mūsdienīgus mācību materiālus gan mācību, gan prakses laikā, lai iegūtā izglītība būtu noderīga augošajai Latvijas Aviācijas nozarei.

Ieteikums studēt gribētajiem:

Ja aviācija ir tavs aicinājums un nevēlies kļūt par pilotu, tad šo programmu iesaku izvēlēties tikai tādā gadījumā, ja nav iespējams studēt Delft University of Technology vai Transportu un sakaru institūtā..Delft UoT iegūtas zināšanas būs konkurētspējīgākas un labākas kā šeit, taču karjēru iespējams sāksi vēlāk.

Par autoru

(Seg)vārds

Yankee Lima

Par autoru

Mācījos budžetā. Motivācija iestāties programmā, lai varētu atrāk sākt veidot karjeru aviācija.