Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Fakultāte

biznesa ekonomikas fakultāte

Studiju programma

Biznesa psiholoģija

Studiju periods

2018 - 2021

Atsauksme

- Vispārīgi: Studijas tālmācībā, patreiz studēju
Kursi: Noderīgi un viennozīmīgi ir savstarpēji papildinoši,  nodarbību plānojums ir pārdomāts un var savienot ar jebkādas slodzes darbu, ja pats studējošais prot plānot savu laiku ir pašmotivēts un patsāvīgs.
Mācībspēki: Kompetenti, ir atsaucīgi, ja radi pieauguša cilvēka priekšstau (neviens ne ar vienu neauklējas), ir godīgums. Viss norit korekti un laicīgi, be pašām visam ir jāseko līzi.
Materiāli: visi materiali ir augšupielādēti vietnē, ir konsultācijas ar dažādiem rīkiem, ja ir nepieciešāmība kontaktēties var visdažādākajos veidos.
Studiju nodrošinājums: patstāvīgi/ individuāli
Ārpusstudiju aktivitātes: tas atkarīgs no paša tālmācībā studējošā indivīda
Prasmes: teorētiskās, bet  praktiskas zināšanas ir iespējams pilnveidot, pēc pašā iniciatīvas, ņemot dalību praksēs, reālajā darbā u.tml.

Vai noder profesionālajā dzīvē, ikdienā? Protams!
Iespējas: neatkarīgi no studiju dzīves ir daudz iespējas, kas, ja pats meklē, ir iespējams pilnveidot.
Studiju vide: tālmācībā ir akadēmiska vide
Uzlabojumi: esmu apmierināta
- Sajūtas: esmu pateicīga par savu izvēli, jo programma ir lieliska, aktuāla un mūsdienīga, apvieno dažādas sfēras - paver daudzpusīgu redzējumu un darba tirgū jaunais speciālists ir/būs pieprasīts
Ieteikums : tie, nevēlas studēt individuāli, iesaku izvēlēties klātienes studijas, kas paver vairāk iespējas

Par autoru

(Seg)vārds

studENTS

Par autoru

- Motivāciju iestāties programmā

programmas daudzpusība

- Gaitas pēc studiju programmas beigšanas

studēju, bet ir daudz iespēju un jau patreiz strādāju studējošajā nozarē

- Kāds students biji - maksas/budžetnieks, stipendiāts, centīgs, vidējā atzīme, utml.

talmācība, maksāju par studijām paralēli strādājot, ļoti centīga, mana vidējā parasti ir 7,..  līdz 8, ..