Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

Fakultāte

Rehabilitācijas

Studiju programma

Ergoterapija

Studiju periods

2014-2018

Atsauksme

Ergoterapija ir tāda studiju programma,  kas mani aizrāva pirms tās studēšanas.  Tās lauks,  ko tā sevī ietver ir plašs, gan medicīna,  gan tehniskie palīglīdzekļi,  gan sociālie aspekti,  kas lieti noderēs ne tikai profesionālajā dzīvē,  bet arī ik dienu! 

Mācībspēki ir paši praktizējošie speciālisti,  kas labprāt dalās zināšanās un aktualitātēs par ergoterapiju.

Studiju laikā tiek pieaicināti vieslektori,  ir iespējams doties uz intensīvajām programmām,  kas sniedz vēl plašāku un multikulturālu pieredzi!

Ir iespēja piedalīties Latvijas Ergoterapeitu Asociācijas rīkotajos pasākumos,  kas ļauj studentam vēl plašāk izzināt profesionāļu vidi un praktisko pieredzi!

 

Par autoru

(Seg)vārds

Par autoru