Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Studiju programma

Kultūras un sociālā antropoloģija

Studiju periods

2009-2011

Atsauksme

Man tās bija klātienes, pilna laika studijas, kuras absolvēju. Kursi bija ļoti straujā tempā attīstoši, smadzenes kustinoši, nešaubīgi vērtīgi. Kursu plānojums labi salāgots starp patstāvīgo un klātienes darbu – ļoti motivējoša shēma (gan iknedēļas e-studiju testi, gan arī regulāras atsauksmes no mācībspēka par studiju darbu jau semestra laikā (nevis tikai kursam noslēdzoties eksāmenā), kas mudina izlasīt daudz vairāk, nekā šķita, ka ir iespējams. Mācībspēka rietumu universitāšu pieredze ir bijis viens no galvenajiem  kritērijiem mācību programmas izvēlē. Vienmēr apbrīnoju ne tikai pasniedzēju intelektuālās spējas, bet arī cilvēcību, proti, kā students jutos iesaistīta un respektēta. 100% nodrošinājums ar literatūru, digitāli daloties e-studijās un ietaupot studentu laiku, kas, manuprāt, ir ļoti moderna pieeja mācību organizēšanā. Ļoti patika arī tas, ka programmas direktore rīkoja kopīgus pasākumus, neliekot manīt hierarhisku distanci, bet izraisot dziļu cieņu ar savu darbu un ieguldījumu gan kursos, gan arī publiskajā vidē (vienmēr esmu bijusi sajūsmā par viņas publikācijām medijos, komentāriem radio/televīzijā, kas arī ir motivējis izvēlēties šo programmu).

Par autoru

(Seg)vārds

Māra

Par autoru