Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Studiju programma

Baltu filoloģija

Studiju periods

2012-2015

Atsauksme

Absolvēju programmu studējot klātienē. Nodarbību plānojums bija veiksmīgs, zināms laicīgi, parasti semestra laikā nemainījās, logi starp kursiem bija maz. Problēma ar kursiem, manuprāt, bija tāda, ka tie nekādā veidā viens otru nepapildināja - katru kursu pasniedz pasniedzējs atbilstoši savām specifiskajām interesēm jomā, un kursa saturs nerezonē ne ar pārējo programmu, ne ar jomas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Man dažkārt radās pat priekšstats, ka šīs jomas aktualitātes nemaz netiek pārzinātas, varbūt tādēļ, ka neviens no pasniedzējiem parasti pieredzi nav guvis citās institūcijās vai ārvalstīs. Izņēmums ir kursi, kas saistīti ar teātra nozari; šo kursu pasniedzēji paši darbojas savā jomā un dažkārt iesaista savos projektos arī studentus. Vēl kāda problēma, manuprāt kursa saturā un pasniedzēju kompetencē - studentiem netiek mācītas tādas prasmes kā kritiskā un analītiskā domāšana, argumentācija, u.c. prasmes, kuras pārsvarā primāri tiek sagaidītas no humanitāro jomu beidzējiem, kas, manuprāt, padara baltu filoloģijas studentus nekonkurētspējīgus. Studentiem ļoti maz vai nemaz tiek mācītas prasmes, kas saistās ar jomas metadoloģiju, metodiku, aktualitātēm. Pārsvarā netiek definētas konkrētas prasības, kas studentiem ļautu orientēties katra kursa specifikā, un izprast, kādas prasmes katrs kurs (vai programma kopumā) viņam iemācīs vai kādas kvalitātes attīstīs. Dažkārt tas radīja jautājumus par vērtējumu kvalitāti un godīgumu, jo nebija līdz galam skaidrs - ko pasniedzējs studentos vērtē.

Literatūra un citi mācību materiāli bija pieejami, domāju pasniedzēji varētu vairāk piestrādāt pie skenēto materiālu "bibliotēkas", kā tas ir citās universitātēs, lai studentam nav lieki jātērē laiks un nauda braucot uz dažādām Rīgas bibliotēkām, jo visiem studentiem visbiežāk grāmatu eksemplāru nepietiek. Materiālu aktualitāte, saistāma jau ar iepriekšminēto jomas nepārzināšanu pasniedzēju vidū - daudzi materiāli savu aktualitāti bija zaudējuši, vai bija pārmēru specifiski, lai ļautu izprast apģūstamo jomu.

Studenti varēja ņemt dalību dažādos Latvijas Universitātes piedāvātajos pasākumos, organizācijās un kolektīvos. Domāju, ka vairāk bija iespējams izcelt iespēju iesaistīties literatūras un kritikas portāla Ubisunt darbībā, un citas iespējas studentiem gūt pieredzi savā jomā, atrast domubiedrus arī ārpus studijām. Bija iespēja arī doties Erasmus apmaiņas programmā, ko vairāki mani studiju biedri izmantoja, un atsaucās uz to, kā uz vērtīgu pieredzi, dažreiz gan akcentējot ārvalstu programmu kvalitātes pārākumu par LU Baltu filoloģijas programmu. Man šķietami paveicās, jo vienā gadā ar mani iestājās vairāki ļoti motivēti studenti, kas sniedza mācību procesam, īpaši semināriem, manāmu pievienoto vērtību.

Šajā programmā stājos, jo biju ieinteresēta konkrētajā jomā. Otrreiz vairs tajā nestātos, iespējams, meklētu iespēju studēt ārpus Latvijas, jo man tomēr būtu svarīgi studēt tieši ar konkrēto jomu saistītā programmā, lai arī noteikti - augstākā kvalitātē. Programmu ieteiktu studēt tiem, kam jau iegūta viena kvalitatīva augstākā izglītība, un kam nav svarīgi apgūt dažādas prasmes, vai neinteresē ar valodas un literatūras jomām saistītā specifika, bet, izmantojot pieejamo lielo budžeta vietu skaitu, iespējams iziet cauri procesam, kas prasa liela teksta apjoma apguvi, dažādu ar valodu un literatūru saistītu kursu apguvi (atsevišķi jautājumi var likties saistoši), un izmantot iespēju pavadīt kopā patīkamus brīžus ar atsevišķiem - erudītiem un zinošiem pasniedzējiem.

Par autoru

(Seg)vārds

Nesens beidzējs.

Par autoru

Budžeta students, vidēja atzīme virs 8, vairāk centīgs nekā slinks students, pēc beigšanas strādā savā jomā.