Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Banku augstskola (BA)

Fakultāte

Studiju programma

Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā

Studiju periods

2013-2017

Atsauksme

Vispārīgi. Absolvēju. Studēju klātienē - sākotnēji dienas nodaļā, pēdējā gadā - vakarā, kā arī studēju ārvalstīs ERASMUS+ programmas ietvaros.
Kursi. Kursi tika organizēti, izmantojot moduļu sistēmu. Nebija "sesijas" kā daudzās citās augstskolās, eksāmeni tika organizēti pēc katra kursa beigām. Daudzos kursos, ja studentam ir labas sekmes un aktīvs lekciju apmeklējums, bija iespējams iegūt "automātisku atzīmi" un nekārtot eksāmenu.

Kursi bija savstarpēji papildinoši, no kuriem liela daļa bija ļoti vērtīgi, lai gan atsevišķi kursi šķita mazvērtīgi/lieki. Kopumā jāpiebilst, ka kursi ir ļoti daudzveidīgi, aptverot dažādus uzņēmējdarbības aspektus, tādēļ izrietoši katram individuāli kāds no kursiem būs noderīgāks, cits - mazāk noderīgs vai otrādi.
Mācībspēki. Mācībspēki zinoši, kompetenti - teoriju spēj viegli sasaistīt ar reālo praksi. Jāuzsver, ka īpaši novērtēju, ka vairums pasniedzēju ir ļoti atsaucīgi - ar pasniedzējiem ir viegli komunicēt, saņemt palīdzību, tai skaitā arī atbildes uz visiem jautājumiem.

Materiāli. Nepieciešamie materiāli bija pieejami internetā, bibliotēkā, augstskolas nodrošinātajās datu bāzēs.

Studiju nodrošinājums. Telpas bija studijām atbilstošas. Datori bija viegli pieejami, wi-fi nodrošinājums visā augstskolā.
Ārpusstudiju aktivitātes. Ir iespējams piedalīties Banku augstskolas biznesa inkubatora programmā, studentu pašpārvaldē vai korī. Augstskola arī nodrošina sporta aktivitātes (basketbolu, florbolu, futbolu, volejbolu) un iespēju piedalīties arī ar citiem sporta veidiem  Augstskolu Universiādes sacensībās/ studentu čempionātos.

Prasmes. Tiek sniegtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas ir gan noderīgas darbā, gan ikdienā. Studiju ietvaros arī jārealizē dažādi projekti, jāsniedz prezentācijas, jāattīsta idejas.

Jāpiebilst, ka šajā programmā studējošajiem ir ļoti plašas darba iespējas. Piemēram, daļa bijušo kursa biedru strādā privātajā sektorā, daļa valsts sektorā. Daļa strādā saistībā ar mārketingu, produktu attīstību, daļa tieši pretēji - ar finansēm vai pat personālvadību, sava uzņēmuma vadīšanu utml. Respektīvi, darba iespējas ir ļoti plašas. Pietam studenti, kuri uzsākot studijas vēl nestrādāja, darbu varēja viegli uzsākt jau otrā kursa beigās, piemēram, turpinot strādāt savā prakses vietā.

Iespējas. Visiem studentiem, kuriem nav akadēmisko parādu, tiek dota iespēja studēt vai iziet praksi ERASMUS+ apmaiņas programmā.

Papildus ir iespējams reizi pusgadā vai gadā doties uz ārzemju partneraugstskolu organizētajām starptautiskajām projektu nedēļām. Dalību šajās nedēļās ir iespējams aizvietot ar kādu no izvēles kursiem. Pati izmantoju gan iespēju studēt apmaiņas programmā, gan regulāri doties uz starptautiskajām projektu nedēļām.

Prakse studiju ietvaros ir obligāta, tādēļ prakses iespējas tiek nodrošinātas ikvienam studentam. Ja students pats nevar sev atrast prakses vietu, tad to atrast noteikti palīdzēs augstskolas karjeras centrs.

Studiju vide. Studiju vidi vērtēju pozitīvi - ļoti draudzīgas attiecības ar kursa biedriem, kā arī lielākoties lieliska attieksme no pasniedzējiem (ar atsevišķiem izņēmumiem, protams)Attiecībā uz akadēmisko godīgumu - pāris kursos studenti nekautrējas "špikot" ieskaitēs, lai gan tas būtisku lomu nespēlē, jo liela daļa kursu ir balstīti uz praktiskajiem darbiem. Attiecībā uz iesniedzamajiem rakstiskajiem darbiem - no tiem apjomīgākajiem ir jāiziet plaģiātisma pārbaude.

Uzlabojumi. Iespējams aizvietot pāris atsevišķus studiju kursus ar citiem.
Sajūtas. Studiju programma bija tāda, kādu gaidīju. Esmu apmierināta, it īpaši ar iegūto starptautisko pieredzi.

Ieteikums. Ieteiktu studēt tiem, kas vēlas apgūt dažādus uzņēmējdarbības aspektus, tajā pat laikā arī tiem, kas ne tikai nebaidās no cipariem, bet arī vēlas attīstīt savu radošo domāšanu. Ņemot vērā, ka studiju programmā ir ļoti dažādi kursi, piemēram, daļa saistīta ar mārketingu, produktu attīstību, citi ar finanšu vadību, stratēģisko vadību, uzņēmējdarbību utml., studēt gribētājiem jāņem vērā, ka iegūtās zināšanas būs plašas un nebūs uz vienu sfēru koncentrētas.

Par autoru

(Seg)vārds

Studente

Par autoru

Programmā iestājos, jo mani interesēja dažādi uzņēmējdarbības aspekti, piemēram, gan mārketings, gan finanses, kas ir divas krasi atšķirīgas lietas, taču programma sniedza apgūt nedaudz no visa, ko vēlējos.

Strādāju labi atalgotu/interesantu darbu jau pirms absolvēšanas.

Maksas students ( budžeta vietas šajā programmā netiek piedāvātas), vid. atzīme -  9.1