Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Juridiskā fakultāte

Studiju programma

Tiesību zinātne

Studiju periods

2015-2017

Atsauksme

Vispārīgi: Es mācījos klātienes programmā, bet ar lekciju plānojumu vakaros, lekcijas notika intervālā no 16.30-21.30, tāpēc bija iespējams arī apvienot ar darbu (ieskatam to var apskatīt arī pašā JF mājaslapā).
Kursi: Kursi bija noderīgi - pārstāvētas visas tiesību pamatnozares, taču maģistru programmā es sagaidītu lielāku dažādību izvēles kursos; daži kursi pēc būtības bija vienkārši atkārtojums no bakalauru programmas.
Mācībspēki: Visi mācībspēki ir profesionāļi savā jomā (arī augstākajā līmenī atzīti, piemēram, Satversmes tiesas tiesneši, zināmi advokāti utt.). Atšķiras gan pedagoģiskās spējas, kā arī daži pasniedzēji ir ļoti aizņemti (tas nozīmē, ka būs grūti noķert konsultācijās vai sagaidīt lielāku atgriezenisko saiti, piemēram, atsauksmes par studiju darbiem utt.), bet kopumā tas netraucē. Ir arī ļoti iedvesmojoši pasniedzēji, kas daudz iegulda universitātes darbā.
Materiāli: Kopumā LU vai RGSL bibliotēkās ir pieejami nepieciešamie materiāli nacionālajās tiesībās. Starptautisko avotu varētu būt arī vairāk, bet vismaz ir pieeja dažādām datu bāzēm, kas to daļēji kompensē. Joprojām daudz jālasa =)
Studiju nodrošinājums: Telpas kopumā ir OK. Bija gan dažas nelāgas situācijas, piemēram, pārpildītas telpas dažās lekcijās - saspiesti un aizmugurē nevar dzirdēt. LU JF bibliotēka varētu būt mājīgāka. Šobrīd LU JF atrašanās vieta ir ļoti ērta - pašā centrā, tāpēc ērti nokļūt uz darbu.
Ārpusstudiju aktivitātes: Aktivitātes nodrošina gan studentu pašpārvalde, gan ELSA Latvija. Īpaši aktīva gan to organizētās sociālā dzīve nav, bet daži pasākumi ir, piemēram, iesvētību nedēļa, sporta spēles, Ziemassvētku balle utt. Bet, ja ir entuziasms, mierīgi var iesaistīties aktivitāšu organizēšanā =)  Var gan manīt, ka maģistros arī intereses par šādiem pasākumiem ir mazāk - visi jau aizņemti - darbs, mācības un sava dzīve.
Prasmes: Zināšanas, protams, noder kā ikdienā tā darbā. Nevar teikt, ka trūktu praktisku aktivitāšu, jo kāzusus studiju ietvaros risinām daudz. Tā kā studiju ietvaros ir arī prakses, ja students pats vēlas, var iegūt arī daudz praktiskas pieredzes (daudzi, kas jau strādā, bieži izvēlas iet tieši savās darba vietās, tāpēc daudz jauna tur neiegūst, savukārt citi izvēlas izmēģināt citas vietas un tad var iegūt daudz noderīgu zināšanu citās jurisprudences nozarēs uz priekšstatu par citām profesijām).
Iespējas: LU piedāvā vērtīgu iespēju doties Erasmus apmaiņas programmā uz citām augstskolām (arī maģistros), tāpat arī ir plašas iespējas piedalīties starptautiskās un nacionālās tiesu izspēlēs. Prakses iekļautas jau studiju programmā. Iespējas arī doties praksē uz ārzemēm (ELSA piedāvā tādu STEP programmu.)
Studiju vide: Kopumā vide ir OK. Vairums jau strādā jurisprudencē, daži jau izveidojuši ģimenes un jau iekārtojuši dzīvi, tāpēc aizņemtības dēļ vairumam maz laika "zubrīties", vienlaikus tāpat nopietna pieeja mācībām, kā arī noder praksē gūtās zināšanas.
Secinājumi: Joprojām priecājos, ka izvēlējos tieši LU, lai iegūtu maģistra grādu, jo vēlos strādāt Latvijā. Bet tāpat daudz uzlabojamu lietu.

Par autoru

(Seg)vārds

Temīdas palīdze

Par autoru

Programmā iestājos, jo lai strādātu juridiskajās profesijās Latvijā ar bakalauru nepietiek - jāiegūst maģistrs un jurista kvalifikācija. Biju centīga studente, mācījos budžetā. Jau strādāju jurisprudencē.