Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Studiju programma

Matemātika

Studiju periods

2015-2017

Atsauksme

Matemātikas maģistra studiju programmu apguvu klātienē (neklātiene nav kā opcija), un nesen kā tika svinēts izlaidums. Lai arī studijas skaitās pilna laika klātiene, lekciju plānojums ļāva diezgan labi apvienot darbu ar studijām.

Kopumā esmu apmierināta ar izvēli studēt maģistrantūrā, jo, pirmkārt, atšķirībā no studijām bakalaurā tagad bija skaidrs, kādā virzienā vēlos strādāt, un bija vieglāk atsijāt man interesējošās lietas no mazāk saistošām, otrkārt, bija pāris tiešām ļoti vērtīgi pasniedzēji, treškārt, beidzot tiku pie tiešām saliedēta kursa.

Tas, kas man ļoti patika patika – beidzot bija izvēles B daļas priekšmeti. 1. semestrī izvēlējos daudzdimensiju statistikas kursu (oficiālais nosaukums ir Matemātiskās statistikas papildnodaļas. Statistiskā hipotēžu pārbaude), ko pasniedza Anastasija Tetereva (absolvējusi Fizmatus, tagad pasniedz Šveicē, Vācijā), un uzskatu, ka šī bija viena no labākajām pieredzēm Fizmatos. Lai arī prasības ir skarbas un darbu apjoms liels, viņa iemācīja vērtīgas analīzes metodes, kā arī spēju sakarīgi interpretēt rezultātus (ko, manuprāt, bakalauros ļoti vāji iemācīja). Tā kā A. Tetereva braukāja uz Latviju, tad lekcijas notika neregulāri, būtu gribējies no viņas paņemt vēl vairāk zināšanu.

Tajā pašā laikā, lai ļoti nepārkātos lekcijas, dabūju ņemt Viestura Vēža kursus (Lietišķo programmu pakešu izvēlētas nodaļas un Visual Basic kā universāls līdzeklis apmācoši - kontrolējošu programmu izstrādē), un manas sajūtas par to - mums te tiešām jāsēž, lai iemācītos veidot prezentācijas un formatēt dokumentus?! Var jau būt, ka situācija pēc bakalaura studijām kopumā ir tiešām tik slikta un to ir jāmāca arī maģistros, bet man liekas, ka bakalaura darbs iemāca pat bezcerīgākajiem gadījumiem to visu.

Pārējie 1. semestra priekšmeti bija vairāk vai mazāk izklaidējoši – modernajā elementārajā ģeometrijā bija iespēja parēķināt olimpiāžu tipa uzdevumus, un pasniedzēja ļoti piedomāja pie lekciju un praktisko darbu interesantuma, dzīvības apdrošināšanas matemātika un nelineārās robežproblēmas bija priekšmeti, ko var izvēlēties, ja nepieciešams savākt papildus 6KP. Jāņa Cepīša pieeja mācīšanai gan ļoti krasi mainījās 3. semestrī, un mums beidzot bija tiešām jādara lietas.

Par 2. semestri runājot, visi priekšmeti bija A daļas, līdz ar to man vērtīgi šķita ~50-60% no tiem. Man gan šķiet, ka šis arī bija semestris, kas atsijāja pāris mūsējos, kas bakalaurā nebija uz Tu ar programmu R, jo, tā kā Jānim Valeinim ļoti patīk R, tad mums tika iedalīta katram viena tēma, ko bija nepieciešams izpētīt no A līdz Z un mazliet paprogrammēt iekš R. Man personīgi patika Kaspara Baloža lekcija (Datorzinātnes matemātiskie pamati), gan pasniegšanas stila dēļ, gan tēmu interesantuma dēļ. Jāņa Bula kurss (Diskrētās matemātikas un algebras izvēlētas tēmas) kaut kādā mērā bija līdzīgs iepriekš minētajam, bet šķiet, ka nebija neviena, kas nebūtu baidījies no viņa eksāmena. Ieraugot uzdevumus, par lielu daļu bija sajūta, ka nesaprotu, kā ar semestrī apgūtajām tēmām šo var atrisināt, bet kaut kā visi nolikām.

3. semestris. Pirms šī semestra laikam Jānis Cepītis dabūja rājienu, jo kursā Parastie diferenciālvienādojumi un modelēšana mēs tiešām risinājām daudz uzdevumu, un tas mani tiešām priecēja! Kas nepatika – viņš mēdza mainīt gala atzīmju iegūšanas nosacījumus, līdz ar to beigās laikam visi dabūjām kārtot eksāmenu, neskatoties uz faktu, vai semestra laikā tika nodoti mājas darbi vai nē. Vēl viens šī semestra ieguvums – kurss pie Mārtiņa Liberta (Apsekojumu statistika). Tā kā viņš pats strādā CSP, un lieliski pārzina gan teoriju, gan to, kā viss notiek praksē, viņa sniegtās zināšanas mums bija ļoti vērtīgas. Man pašai ļoti patika kurss Dinamiskās sistēmas, un patiks arī Tev, ja gribi zināt, kur visus tos vienādojumus u.tml. var redzēt dzīvē. Atliek tikai izvēlēties īstās prezentāciju tēmas. Abi kursi pie Jāņa Valeiņa, manuprāt, bija labi (gadījuma procesi un neparametriskā statistika). Īpaši interesants likās gadījumu procesu kurss, kur daudz piemēru bija par azartspēlēm.

Šis semestris noslēdzās ar Lutes lekciju kursu (lektors ASV), ko organizēja Jānis Valeinis. Pirmkārt, jau iespēja klausīties matemātiku angļu valodā, manuprāt, ir lieliska, otrkārt, šim vīram ir galva uz pleciem, un viņš tiešām centās mums iedot vismaz daļiņu no tā, ko zina viņš pats.

Līdz ar to kopsavilkums ir šāds – iesaku izvēlēties priekšmetos pie gados jauniem pasniedzējiem, jo visdrīzāk viņu lekciju pasniegšanas stils būs interesants, kā arī, ja ir iespēja paņemt kaut ko pie lektoriem, kas paši strādā CSP, bankās u.tml., tad dariet to!

Matemātikas nodaļā ir nepieciešami jauni resursi un jaunās vēsmas, līdz ar to, ja apsver iespēju turpināt studijas doktorantūrā, es domās Tevi atbalstīšu un tiešām turēšu īkšķus, lai izdotos!

Treškārt, manuprāt, nav neviena studiju programma, kur viss ir vērtīgs. Visās jomās ir kaut kas labs un kaut kas ne tik labs, līdz ar to kopumā matemātikas maģistra studiju programmu vērtēju kā labu, ja vien Tu esi gatavs no tās paņemt sev interesējošās lietas (jā, bija arī mūsu kursu gadījums, kur studente X izšļūca cauri visiem semestriem, nezinot, kas ir vidējā vērtība).

Man likās, ka ar lekciju telpām, iespēju tikt pie datoriem u.tml. bija viss labi, bet, ja Tevi kaut kas neapmierina, foršā lieta Fizmatos, ka var aiziet uz dekanātu vai Studentu padomi, un bez problēmām pateikt, ko būtu labi uzlabot. Lielākoties uzklausītājām nebūs vienalga =)

To, ka Fizmatu Studentu padome un koris AURA ir, iespējams, labākās organizācijas pasaulē, šaubu nav, līdz ar to studenta dzīvi izbaudīt var ļoooti labi! Ja patīk sportiskākas aktivitātes, tad laikam kādu laiku notiks arī vēl Fizmatu un viņu draugu rīkotās piedzīvojumu sacensības “Spēks un jauda”.

Lai izdodas!

Par autoru

(Seg)vārds

Pilna Laika

Par autoru