Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Fakultāte

Enerģētikas un elektrotehnikas

Studiju programma

Vides zinātne

Studiju periods

2014-2017

Atsauksme

Pabeidzot bakalaura studijas LU Bioloģijas fakultātē, man bija skaidra ideja par to, kas mani interesē, bet ne virziens kādā savas intereses apmierināt un kādā jomā realizēties.

Izvēle krita starp LU un RTU Vides zinātņu maģistru programmām. Izlasot LU kursu piedāvājumu, viss bija skaidrs un saprotams, taču iepazīstoties ar RTU piedāvātajām mācībām, pusi no priekšmetiem nesapratu, jo tie bija pilni ar jaunvārdiem un tehniski inženieriskiem terminiem. Sapratu, ka jāizēlas RTU, jo tur iegūtās zināšanas jau būs nākamajā līmenī- tehniskāk, inovatīvāk, zinātniskāk un noteikti grūtāk.

Studijas RTU Vides zinātņu maģistrā ir gana piesātinātas un gana sarežģītas, taču tās nav nepievaramas. Kursi un to specifika ir atšķirīga. Ir vieglāk uztverami priekšmeti un ir arī mācības, kuras prasa lielu piepūli un iedziļināšanos. Tas var būt izaicinošāk cilvēkiem, kam iepriekšējā izglītība nav saistīta ar zinātni, bet gan vairāk ar humanitām sfērām.

Grūtos priekšmetus palīdz pārvarēt saprotošais un izpalīdzīgais mācību spēks. Šajā programmā pasniedzēji ir zinoši, inovatīvi un seko līdzi studentu attīstībai. Pasniedzēji ņem vērā atšķirīgo iepriekšējo izglītību, studentu līmeni un katra cilvēka spējas, mācot tādus priekšmetus kā energoefektivitāte, energotehnoloģijas, energoapgādes sociālekonomiskos aspektus un vides tehnoloģijas. Šie ir daži cietie rieksti, kas jāatkož studentiem. Tā pat pieejami ir visi nepieciešamie mācību materiāli un tehniskais nodrošinājums, kas ļāva pilnvērtīgi veikt praktiskos, grupu un laboratoriju darbus. Mācības notika jaunās un remontētās telpās un laboratorijās, kurās visiem bija ērti darba apstākļi, lai pavadītu garos vakarus skolā.

Vislabākais, ko ieguvu no studijām šajā prgrammā, ir virziens un sfēra, ar kuru tiku iepazīstināta un kurā turpinu strādāt un pildveidoties. Izveidoju kontaktus ar izvēlētās nozares speciālistiem, kā arī uzsāku karjeru šajā lauciņā. Ne visi kursi tiks izmantoti šobrīt, bet tie noteikti deva noderīgas zināšanas, lai kādreiz savas spējas varētu apliecināt arī darba sfēru paplašinot. Beidzot šo programmu, esmu atradusi savām bioloģijas zināšanām praktisku pielietojumu gan darbā, gan karjerā, gan izaugsmē.

Par autoru

(Seg)vārds

Merta

Par autoru

Jau maģistra studiju laikā tiku pieņemta darbā, kurā uzreiz un ļoti visaptveroši bija jāpielieto pirmajā kursā iegūtās zināšanas. Mācības notika par valsts budžeta līdzekļiem un vidējā svērtā atzīme beidzot skolu ir 8,13.

Studiju laikā sevi neskaitīju pie aktīvākajiem studentiem, jo vienmēr nācās apvienot ļoti intensīvu darba dzīvi un skolas studijas. Universitāti beidzot, sapratu, ka tas ir ļoti labs rakstura rūdījums, kas dubulti nostiprināja manu izvēli un turpmākās prfesionālās gaitas.