Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Fakultāte

Studiju programma

Vides zinātne

Studiju periods

2015-

Atsauksme

Vispārīgi - studēju klātienē, nesen pabeidzu otro studiju gadu. Studēju to, kas man patīk un esmu ļoti priecīgs par to, ka izvēlejos tieši šo studiju programmu.

Kursi - ir jāizšķir diva veida kursi - lielās plūsmas un tie, kurus māca institūts. Kopējie kursi (kā matemātika, fizika utt.) tiek mācīta vairākām programmām kopā un tās ir pamatzināšanas, kas varbūt nebūs ļoti pielietojamas nozarē, tomēr ir vērtīgi zināt. Kursi, kurus pasniedz institūts, ir ļoti labi pārdomāti. Tiek sasniegti kursu mērķi un rezultāti. Kursu saturs tiek pielāgots, lai sekotu līdzi laikam.

Mācībspēki - kopumā mācībspēki ir jauni un zinoši. Protams, ir pasniedzēji, kuri tik ļoti nepatīk salīdzinoši ar citiem. Manuprāt, foršākā lieta ir tāda, ka mācībspēki uzklausa studentus un kopīgi spēj vienoties par dažādām ar studijām saistītām lietām. Nevienā brīdī nav bijusi sajūta, ka mācībspēks sevi uzskatītu par augstākstāvošu.

Materiāli - ir pieejams ORTUS (interneta vietne), kur pieejama visa nepieciešamā informācija. Daļa materiālu ir pieejami internetā, savukārt daļa bibliotēkā. VASSI (atbildīgais institūts par studiju programmu) ir sava bibliotēka, kura tiek regulāri papildināta ar jauniem izdevumiem.

Studiju nodrošinājums - Ķīpsalas studentu pilsētiņa ir vienkārši amazing. Internets ir pieejams visur, savukārt, lai izmantotu datorus, vajadzēs gan aizčāpot līdz bibliotēkai, kas ir tur pat Ķīpsalā. Fakultātē ir jaunas telpas, kas rosina pozitīvu mācību vidi. Tā pat fakultātē ir lasītava un arī atpūtas stūrīši, līdz ar to starp lekcijām ir vieta gan kur mācīties, gan kur atpūsties.

Ārpusstundu aktivitātes - RTU piedāvā ļoti daudz dažādas ārpusstundu aktivitātes. Varētu uzskaitīt visas, tomēr bail kaut ko aizmirst. Studentu pārstāvniecība (pašpārvalde) RTU fakultātēs un kopumā RTU ir ļoti attīstītas.

Prasmes - grūti komentēt, jo neesmu strādājis nozarē, tomēr nevienā brīdī nav bijusi sajūta par to, ka mācies kaut ko nelietderīgu. Tiek nodrošinātas gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas. Regulāri notiek ārvalstu vieslekcijas, kur tiek runāts par aktualitātēm nozarē.

Iespējas - ir pieejama dažāda veida mobilitāte (ne tikai ERASMUS+). Ņemot vērā to, ka ir akadēmiskā bakalaura programma, tad praksi iespējams iet C (brīvās izvēles kursu) daļā.

Studiju vide - iesaistoties papildus studentu dzīvē, mācības ir daudz pozitīvākas nekā tad, ja tikai truli tiek iets uz lekcijām. Studiju programmā tiek pārbaudīti darbi, lai nebūtu plaģiātisms, kas ceļ studiju kvalitāti.

Uzlabojumi - divu gadu laikā ir bijušas pāris ekskursijas uz uzņēmumiem. Dažkārt prasītos nedaudz vairāk.

Sajūtas - varu droši teikt to, ka esmu laimīgs, ka izvēlējos tieši mācības RTU vides zinātnē.

Ieteikums - ja saista moderna studiju programma, kurā uzsvars tiek likts tā rupji sakot uz to, kā var izglābt pasauli, tad šī būs tava vieta.

Par autoru

(Seg)vārds

Dāvis

Par autoru

Motivācija iestāties - patīk eksaktās zinātnes, tomēr gribējās mācīties kaut ko tādu, kas ir moderns un sirdij tuvs. Sakrita tā, ka 12. klasē izgāju vides inženierkursus, kas sekoja kā labs ieskats par to, kāda būtu programma.

Kāds students esmu - budžetnieks, saņemu stipendiju, nosacīti laba vidējā atzīme.