Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte

Studiju programma

Filozofija

Studiju periods

2013-2017

Atsauksme

Tā kā biju ārkārtīgi eksakti orientēts cilvēks, filozofijas studijas man ir devušas ļoti daudz citādas perspektīvas, plašinot manu viedokļu horizontu. Iegūtās zināšanas nav sevišķi vērtīgas pašas par sevi (diemžēl strādāt par Aristoteļa interpretatoru vai Nīčes kritiķi vairumā uzņēmumu nevar).

Tomēr argumentu un ideju rekonstruēšanas, kā arī domu formulēšanas prasmes lieti noderējušas, strādājot žurnālistikā un kā sabiedrisko attiecību speciālistam. Tās ir arī noderējušas publiskajā runā un vadībā, jo nereti darbā lietotā valoda palīdz kā saprast, tā skaidrot visdažādākās idejas. Studiju ietvaros piedāvātā prakse Satori.lv un aizvien medijos aktīvi strādājošie pasniedzēji kalpo par ļoti noderīgu pirmo soli ikvienam, kurš grib nodarboties ar tekstu autorēšanu.

Pasniedzēji lielākoties ir pretimnākoši, izziņojot nepieciešamo literatūru ilgu laiku pirms eksāmeniem un nosūtot to elektroniskā formātā katram studentam. Viņi ir gatavi aktīvi sadarboties ar studentiem un pielāgoties katram indivīdam un viņa idejām ir viegli, jo fakultātes studentu skaits ir neliels.

Par autoru

(Seg)vārds

Kaspars

Par autoru

Iestājos programmā, jo gribēju iegūt izglītību jomā, par kuru neko nezinu (jeb sevis meklējumi). Pašreiz strādāju par žurnālistu, drīz turpināšu studijas citā jomā.

Studijās ne sevišķi centīgs budžetnieks, kurš centīgi iesaistījās daudzās ārpusstudiju lietās (pašpārvaldē, Studentu Padomē, profesionāli nodarbojos ar mūziku, u.c.).

Filozofijas izglītība nav tas, ko es personīgi vēlējos, tādēļ iegūšu izglītību arī kādā pavisam citā jomā, taču gūtās prasmes man noteikti palīdzēs būt labākam un precīzākam analītiķim arī eksaktajās jomās.