Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

Fakultāte

Rehabilitācijas

Studiju programma

Ergoterapija

Studiju periods

2010-2015

Atsauksme

Izvēlējos studēt ergoterapiju, jo zināju, ka tas ir tieši tas, ko es vēlos apgūt! Jau pirms studiju uzsākšanas biju cītīgi izpētījusi visu, ko vien interneta resursos varēju par šo profesiju izpētīt. Mani uzrunāja tādi apgūstamie studiju priekšmeti kā anatomija, fizioloģija, pediatrija, psiholoģija, psihiatrija. Visu četru studiju gadu laikā bija iespēja apgūt gandrīz visu, kas saistīts ar cilvēka veselību un labklājību. Iegūtās zināšanas man noderējušas ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī ikdienā. Studiju gadi bija aizraujoši, intensīvi, pilni izaicinājumu un uzvaru. Studēju budžeta vietā, vairākus semestrus saņēmu stipendiju, piedalījos 2 nedēļu intensīvajos kursos Nīderlandē. Mācību materiālā bāze ir izcila, visi pasniedzēji ir savas jomas profesionāļi, kuri savu darbu veic no sirds un dvēseles. Regulāri tiek piesaistīti lektori no ārzemēm, ir iespēja braukt apmaiņas programmās. Darba iespējas jau 3. kursā, kā arī pēc studiju beigšanas ir ļoti plašas - ir iespējas strādāt slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās aprūpes iestādēs. Arī jomas, kurās ergoterapeits var strādāt ir ļoti daudz. Uzreiz pēc studiju beigšanas uzsāku darbu sociālās aprūpes centrā personām ar garīga rakstura saslimšanām, pēc tam strādāju tikai ar bērniem Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, bet šobrīd strādāju rehabilitācijas centrā, kur jāsniedz ergoterapeita pakalpojumi pieaugušajiem, bērniem un senioriem ar dažāda rakstura saslimšanām. Darbs ir intensīvs, bet aizraujošs, un katra diena pilna izaicinājumu un prieka! 🙂

Par autoru

(Seg)vārds

Elza

Par autoru