Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Fakultāte

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Studiju programma

Medicīnas inženierija un fizika

Studiju periods

2013-2018

Atsauksme

Turpinu studijas klātienē.

Ar kursiem ir tā, ka noderīgums atkarīgs no tā, ko vēlējies mācīties. Pirmā kursa beigās ir jāizvēlas studiju novirziens. iespējams, ir kaut kas mainījies, bet toreiz piedāvājumā bija specializācija mehānikā, protezēšanā, elektronikā, datorzinātnēs, materiālzinātnēs, uzņēmējdarbībā un medicīnas fizikā. Lielākā daļa cilvēku ņem mehāniku, elektroniku vai medicīnas fiziku, bet es ņēmu protezēšanu, kas pēc priekšmetu saraksta ir gandrīz tāda pati specializācija kā mehānikā, bet divi priekšmeti ir veltīti protezēšanai.

Jāsaka, ka man ir palicis pus gads mācībām, un man nav bijis neviens priekšmets par protezēšanu. No vienas puses, tā ir kļūda no manas puses, ka nesekoju līdzi, cik man ir kredītpunktu B daļai un kur es tos ielieku (kaut gan visi izvēlētie priekšmeti bija no specializācijas priekšmetu saraksta), bet no otras puses es domāju, ka, ja tu izvēlies specializāciju, tad universitātei pašai arī tev būtu jāsniedz iespēju apmeklēt tavas specializācijas kursus nevis, ka tev jāiet lūgties, lai sarunā pasniedzēju, lekciju vietu utt. No darbinieku teiktā ir skaidrs, ka nav piemērotu ekspertu Latvijā, kas būtu gatavi pasniegt priekšmetus šādā specializācijā, tāpēc nav īsti saprotams, kāpēc tādu specializāciju vispār piedāvā. Tātad ņemiet vērā, ka izvēloties specializāciju ir pašam jāseko līdzi B daļas priekšmetiem, universitātes galvenā prioritāte ir sarunāt pēc iespējas mazāk priekšmetu ar lielāku apmeklētāju skaitu (jo tā tiek ietaupīta nauda).

Kopumā arī radies tāds iespaids, ka daudz labāk sagatavo elektroniķus un medicīnas fiziķus, jo tās ir nozares, kuras pārzina galvenā ar programmu saistītā institūta darbinieki. Mehānikas priekšmetus mācīja pasniedzēji no citiem institūtiem/katedrām. Tik, cik viņu bija - manā skatījumā tie bija diezgan noderīgi, lai vēlāk saprastu iekārtu darbības principus, bet ir pašam jāstrādā pie tā, lai savilktu priekšmetos mācīto kopā.

Pirmajās semestra nedēļās vienmēr ir haoss ar lekciju sarakstu, lietas mainās. Saraksts gan lekcijām, gan sesijām vienmēr parādās pēdējā brīdī, nevis kā noteikumos rakstīts 2 nedēļas pirms sākuma. Vislabāk ir zvanīt un prasīt administrācijai, jo viņiem bieži jau ir pieejama informācija, bet tā netiek nodota studentiem.

Mācībspēki ir savās nozarēs ļoti zinoši cilvēki. Ja papildus mācās, lai izprastu kārtīgi kursos mācītos konceptus, viņi varēs sniegt ļoti daudz padziļinātas informācijas, kas nav ietvertas kursos. Diemžēl dažkārt mēdz būt komunikācijas problēmas - izlasi uzdevuma aprakstu, bet nav skaidrs kā viņu interpretēt, vai arī kādā citā veidā informācija var būt viegli pārprotama. Tāpēc vienmēr ir labāk nemēģināt uz savu galvu pildīt uzdevumus, ja kaut kas nav līdz galam skaidrs, jo vēlāk darbi būs jāpārstrādā. Uzdevumu izpildei lielākoties ir stingri noteiktas prasības. Ja tās netiek izpildītas, darbs netiek pieņemts. Taču, lai uzzinātu šīs prasības, ir jākomunicē un jāiztaujā pasniedzēji. Lielākā daļa pasniedzēju ir ļoti atsaucīgi un dara darbus laikā, vislabāk ir respektēt viņu laiku un darīt arī savus darbus laikā. Diemžēl dažkārt pasniedzēji ievelk lekcijās savas ideoloģijas pat, kad priekšmets ir pilnīgi nesaistīts ar tām.

Lielākā daļa nepieciešamo mācību materiālu tiek ielikti ORTUSā. Taču daļa priekšmetiem elektronisku materiālu nav, bet ir, parasti, vecas grāmatas bibliotēkā, ir arī daļa priekšmetu, kuru pamats ņemts no vecām grāmatām krievu valodā. Ja nezina krievu valodu, šajos gadījumos var būt tā, ka pašam jāmeklē mācību materiālus. Vairāk sliecos uz to, ka mācību materiāli lielākoties ir pārāk novecojuši.

Telpām nav ne vainas, nespēju iedomāties kaut ko tādu, kas būtu bijis ļoti slikts. Internets ir pieejams visās RTU ēkās. Datori pieejami Zinātniskajā bibliotēkā.

Es īpaši nepiedalījos ārpusstudiju aktivitātēs, bet 1.kursā ir obligātas sporta nodarbības (kaut gan, tas iespējams drīzuma mainīsies un būs tikai pēc izvēles), kur var izvēlēties dažādus grupu sporta, piemēram, basketbola treniņus, bet bija arī peldēšana, vingrošana, svarcelšana u.c. Ir iespēja nodarboties ar pasākumu un studentu dzīves organizēšanu, iestājoties pašpārvaldē vai kļūstot par studentu parlamenta aktīvistu. Zinu, ka universitātei ir arī koris un deju pulciņi. Notiek dažnedažādi aktīvi pasākumi, kā sporta spēles.

Galvenās teorētiskās zināšanas, ko iegūst: fizika - mehānika, radiācijas fizika, spektroskopija; medicīna - anatomija, fizioloģija un kā to nomērīt; elektronika - galveno elektronikas elementu darbība, vienkāršas elektroniskas shēmas un kā tās salikt;  materiālzinības - metāli un to apstrāde, biomateriāli, nanomateriāli;  datorzinības - signālu apstrāde, datorsistēmas; inženierija - kā uzprojektēt, izgatavot iekārtas, darbības principi.

Praktiskās zināšanas - ir četru veidu prakses: atslēdznieka - iemācīs vienkāršu metālapstrādi - urbšanu, vīlēšanu utt.; virpotāja/frēzētāja - iemāca strādāt ar virpu un frēzi;  klīniskā - parasti norisinās slimnīcā vai kādā citā medicīnas iestādē, vajadzēs veikt ar radiācijas iekārtām saistītas darbības, kā terapija plānošana un dozimetrija; tehnoloģiskā - var notikt gandrīz jebkur, kur būs iespēja strādāt ar iekārtām, vislabāk kādā uzņēmumā, lai var iegūt idejas inženierprojekta izstrādei. Laboratorijas darbos ir iespēja strādāt ar īstām medicīnas iekārtām, kā arī veidot elektroniskas shēmas.

Tas vai teorētiskās un praktiskas zināšanas noder darbā atkarīgs no darba un izvēlētās specializācijas. Kā jau minēju, manuprāt, elektroniķus un medicīnas fiziķus sagatavo labāk. Kā mehānikas specializācijas students, man trūkst daudzu zināšanu, salīdzinot ar citu mehānikas programmu studentiem. Taču, kad gāju praksi slimnīcā medicīnas tehnoloģiju nodaļā sapratu, ka lielāko daļu zināšanu tik un tā ir jāiemācās darba vietā, programma dod tikai pašus pamatus. Programmatūra, kuru var iemācīties izmantot programmas laika (un kuru būs nepieciešams vismaz nedaudz iemācīties, lai izpildītu programmas prasības): Solidworks, AutoCAD, Matlab. Datormācības kursā mums iemācīja izmantot Visual Basic, bet nekad neradās iespēja šīs zināšanas vēlāk izmantot.

Ir iespēja braukt Erasmus apmaiņas programmā, ko nedarīju, jo radās iespaids, ka daudziem atbraucot ir jākārto lietas papildus tik un tā. Universitāte pati īpaši nesniedz prakses iespējas, izņemot frēzēšanas/virpošanas/atslēdznieka praksi, kas notiek RTK. Ar dažām potenciālām vietām ir izveidojusies arī situācija, ka viņi studentus no mūsu programmas praksē speciāli neņem, jo RTU nemaksā par šīm prakses vietām, kaut gan oficiāli finansējums ir piešķirts.

Es domāju, ka programma piesaista ļoti centīgus un starpdisciplinārās zinātnēs ieinteresētus cilvēkus, kas kultivē motivētu studiju vidi. Galvenais ir nepakļauties haosam un piespiest universitātes darbiniekiem uzturēt kārtību. Par spīti tam, esmu eksistē liels sašutums par faktu, ka maksimālā atzīme lielākajā daļā gadījumu, ko var iegūt RTU, ir 9. Pasniedzēji atsaucās uz atzīmju definīcijām, bet LU definīcijas ir tās pašas un viņiem nav šādas problēmas. Nav iespējams konkurēt ar LU/citu universitāšu studentiem ārpus universitātes, piemēram, Rīgas mikroautobusu satiksme piedāvā bezmaksas abonementu visiem studentiem ar vidējo atzīmi virs 9.5, ko, protams, nav iespējams iegūt. Redzēšu arī kā būs, kad mēģināšu stāties universitātē ārpus Latvijas - kā man būs viņiem tas jāpaskaidro? Maksimālā iespējamā ir 10, bet liek tikai 9?

Uzlabojumi: Studiju programmai vajag pārdomāt struktūru, kā arī palielināt studentu informētību un komunikāciju universitātes ietvaros un starp universitāti un studentiem. Nedomāju, ka vajadzētu būt tā, ka izvēlies specializāciju, bet tad nemaz nedabū viņu izmācīties. Būtu jāizbeidz likt maksimālo atzīmi 9, lai palielinātu RTU studentu konkurētspēju ar studentiem no citām universitātēm. Būtu, manuprāt, jāmaina arī veids kā daudzi priekšmeti tiek pasniegti, lai būtu vairāk saprotams, kā savilkt informāciju no dažādiem priekšmetiem kopā, jo šobrīd gandrīz katrs priekšmets tiek pasniegts kā sava atsevišķa lieta.

Ja godīgi, es vairs neatceros, ko gaidīju no šīs programmas. Daļēji ir sajūta, ka bija līdzīgi tam, ko gaidīju, it īpaši attiecībā uz dažādām lietām, kas palikušas no PSRS laikiem. No otras puses, iespējams, manas cerības bija lielākas, it īpaši attiecibā uz iespēju mācīties tieši to, kas mani interesē. Atzīšos, ka daudzi priekšmeti, it īpaši ar radiācijas fiziku saistītie, ne ļoti mani interesēja. Mani vairāk interesēja inženierijas un medicīnas aspekti, bet laikam nav iespējams šīs lietas nošķirt, ja iestājas programmā ar nosaukumu "Medicīnas inženierija un fizika". Teikšu, ka būtu gan stājies šajā pašā programmā, ja zinātu, kā būs, bet daudz stingrāk sekotu līdzi, kādus priekšmetus izvēlos B daļā.

Galvenie ieteikumi studētgribētājiem:

  • Pieprasiet no universitātes to, ko jums ir solījuši sniegt, jo universitātes interesēs ir ietaupīt naudu;
  • Sekojiet līdzi tam, kādus priekšmetus piedāvā, kādi ir to apraksti un vai tas sakrīt ar to, kādu specializāciju izvēlējāties, izvērtējiet vai šādi priekšmeti jūs interesē;
  • Sastrādājieties ar mācībspēkiem, viņi ir zinoši un var sniegt daudz papildus informācijas, respektējiet viņu laiku un viņi būs daudz pretimnākošāki;
  • Diemžēl, pašā sākumā būs grūti saprast, kā priekšmetos mācītais ir saistīts ar nozari, viņi liksies ļoti vispārīgi. Tas, kā tas viss savelkas kopā kļūs līdz galam skaidrs tikai tad, kad rakstīsiet gala darbus. Kā jau minēju, šī ir lieta, pie kuras programmas pārvaldniekiem būtu jāpiestrādā. Taču jums jātic, ka zināšanas būs vēlāk noderīgas un jāfokusējas uz to, ko jums tajā brīdī māca. Piemēram, fizikas un matemātikas zināšanas, ko iemāca pašā sākumā, parādīsies sarežģītajos priekšmetos pēdējos kursos.

 

 

 

Par autoru

(Seg)vārds

Kvadrāts

Par autoru

Iestājos, jo interesēja nozare. Mācījos budžeta vietā, atzīmes nebija vienmēr augstākās kursā, bet divas reizes saņēmu ikmēneša stipendiju. Vidējā atzīme 7.8 bez bakalaura darba un inženierprojekta atzīmēm (jo to man vēl nav).