Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Datorikas fakultāte

Studiju programma

Datorzinātnes

Studiju periods

2008-2012

Atsauksme

Kursi

Pirmajos divos studiju gados visi kursi bija obligāti, sākot no 3. gada, bija jāizvēlas kāds no specializācijas virzieniem, izvēlējos programminženierijas (PI) virzienu ar domu, ka zināšanas noderēs ikdienas darbā. Citi pieejamie virzieni  - IT (datortīklu administratoru virziens), DZ (teorētiskā datorzinātne - matemātika, algoritmi), DI (datorinženierija - orientēta uz zema līmeņa programmēšanu) un IS (informācijas sistēmas - datubāzes u.tml.). Taču biju nedaudz vīlies, jo lielākā daļa virzienam specifisko kursu šķita garlaicīgi.

Kopumā kursi plaši nosedza dažādas datorzinātnes jomas, taču pārsvarā uzsvars bija uz teorētisko pusi, vien daļā kursu bija gūstama reālajai dzīvei pielīdzināma praktiska pieredze.

Klātienes nodarbību grafiks pārsvarā bija labi sastādīts - vienā dienā notiekošās lekcijas notika bez "logiem" pa vidu, tikai atsevišķos gadījumos bija viena lekcija agri no rīta un cita vēlā pēcpusdienā. 3. un 4. studiju gadā bija vairāk izvēles priekšmetu, kas arī ļāva veidot sev piemērotāku lekciju grafiku. Pārsvarā bija iespējams tikt pie vismaz vienas brīvas dienas nedēļā.

Gan nodarbību grafiks, gan kursu saturs un prasības vairumā gadījumu bija jūtami pakārtots faktam, ka vairums studentu 3. un 4. kursā jau strādā nozarē.

Mācībspēki

Mācībspēku kvalitāte un attieksme bija visai plašā spektrā, sākot no 1. kursa algebras pasniedzēja, pie kura sekmīgu atzīmi saņēma arī tie, kas uz eksāmenu ieradās ar acīmredzami norakstītiem mājasdarbiem un atzina, ka neko no tēmām nesaprot (šis pasniedzējs nākamajā gadā gan tika atlaists), un beidzot ar vairākiem stingriem pasniedzējiem, kas nodrošināja to, ka katrā studiju semestrī bija vismaz viens obligātais kurss, kas "atfiltrēja" tos kursabiedrus, kas studijām nebija pievērsušies gana nopietni. Vairums pasniedzēju šķita atsaucīgi, ar dažiem izņēmumiem.

Mācību materiāli

Lielākā daļa studijām nepieciešamo materiālu bija pieejami e-studiju portālā (Moodle), problēmas bija ar atsevišķiem pasniedzējiem, pārsvarā - ar vieslektoriem no citām fakultātēm. Daļai kursu materiāli tika ievietoti pakāpeniski semestra laikā, daļai - bija pieejami visi uzreiz. Dažos studiju kursos bija pat pasniedzēja prasība, izmantojot materiālus, iepazīties ar lekcijas tēmu jau savlaicīgi. Trūkstošo informāciju vairumā gadījumu bija viegli sameklēt internetā. Universitāte s bibliotēkā četru gadu laikā tā arī nepiereģistrējos, jo nebija vajadzības.

Studiju nodrošinājums

Visā universitātes ēkā bija pieejams bezvadu internets (aptuveni pusgadu bija problēmas ar infrastruktūras veiktspēju, taču tās tika atrisinātas), vairumā auditoriju vismaz daļā sēdvietu pieejamas arī elektrības rozetes. Dažās auditorijās bija problēmas ar neērtiem, neizturīgiem krēsliem un ventilāciju. Visās auditorijās bija pieejamas gan tāfeles, gan projektors.

Studentiem bija pieejamas vairākas datorklases ar stacionārajiem datoriem, ko izmantot praktisko nodarbību laikā vai jebkurā citā laikā savām vajadzībām.

Ārpusstudiju aktivitātes

Bija iespēja iesaistīties dažāda līmeņa studentu organizācijās (DF studējošo pašpārvalde, LU studentu padome), arī piedalīties LU domē. Fakultātei bija sava komanda, kas spēlēja LU basketbola līgā. Gan studējošo pašpārvalde, gan arī pati fakultāte katru semestri organizēja vairākus sporta un izklaides pasākumus (gan atsevišķi, gan sadarbībā ar citām fakultātēm), kā arī bija iespēja piedalīties starptautisku programmēšanas sacensību atlasē. Paralēli studijām vairāki pasniedzēji piedāvāja iespēju iesaistīties viņu vadītajos zinātniskajos projektos - gan teorētiskajā datorzinātnē, gan arī praktiskākas ievirzes tematos.

Prasmes

Tā kā daudzas prasmes programmēšanā un matemātikā bija iegūtas jau skolas gados, daļa kursu zināšanu klāstu papildināja minimāli, taču bija arī vairāki interesanti kursi, kuros apguvu daudz jauna. Profesionālajā darba ikdienā liela daļa no apgūtā tieši nenoderēja, taču studijas palīdzēja gūt plašāku priekšstatu par to, kādas tēmas un virzieni pašam šķiet interesanti, un ko varētu turpināt apgūt patstāvīgi.

Iespējas

Tā kā 4. semestrī lielāko daļu kredītpunktu apjoma veido prakse, tā ir lieliska iespēja uzsākt darba gaitas paralēli studijām. Vairāki kursabiedri izmantoja iespēju semestri studēt sadarbības universitātē Itālijā Erasmus programmas ietvaros.

Studiju vide

Uzsākot studijas, kursā bija nedaudz virs 200 studentu, kuru skaits katru semestri pakāpeniski kritās, līdz 3. un 4. kursā bija vidēji ap 100 studentiem, klāt nākot tiem, kas nenokārtotu studiju kursu dēļ bija atkārtoti nonākuši kādā semestrī. Lielais studentu skaits nozīmēja lielu slodzi fakultātes administratīvajiem resursiem un dažiem pasniedzējiem, kā rezultātā daļai kursabiedru bija negatīva pieredze, piemēram, komunikācijā ar studiju metodiķi. Akadēmiskā godīguma jautājumiem un noteikto termiņu ievērošanai daži pasniedzēji pievērsa lielu uzmanību, taču nelielai daļai kursabiedru bija jūtams, ka tie sekmīgu kursu nokārtošanu bez liekas piepūles vērtē augstāk kā zināšanu ieguvi.

Uzlabojumi

Manuprāt, studiju programmā nepieciešams vairāk uzmanības pievērst vērtēšanas kritēriju un termiņu stingrākai noteikšanai un ievērošanai, kas sākotnēji negatīvi ietekmēs sekmīgo studentu skaitu, taču ilgtermiņā uzlabos studiju kvalitāti un absolventu prasmju līmeni.

Ieteikums studētgribētājiem

Iesaku pirms šīs studiju programmas izvēlēšanās apsvērt to, ka lielajam budžeta vietu skaitam nevajadzētu būt vienīgajam izvēles kritērijam, jo, lai gan nav nepieciešamas kādas specifiskas priekšzināšanas, liela nozīme būs matemātikas prasmēm un loģiskajai domāšanai, bez kurām pirmajos semestros klāsies grūti.

Sajūtas

Par autoru

(Seg)vārds

Par autoru

Iestājos LU FMF Datorikas nodaļā 2008. gadā, jo jau bērnībā biju nolēmis kļūt par programmētāju, apguvis vairākas programmēšanas valodas pašmācības ceļā, kā arī arī piedalījies valsts līmeņa informātikas olimpiādēs.

Otrajā kursā pavasara semestrī bija prakse, pēc kuras 3. un 4. kursa laikā turpināju paralēli studijām strādāt, apvienojot gandrīz 100% lekciju apmeklējumu ar 0,75-slodzes darbu.

2012. gadā kā LU DF absolvents ieguvu dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs. Gandrīz visu studiju laiku saņēmu stipendiju, vidējā atzīme pabeidzot - 9.467.

Pēc bakalaura studiju pabeigšanas turpināju studijas DF maģistrantūrā.