Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)

Fakultāte

Studiju programma

Audiovizuālā un skatuves mākslas teorija

Studiju periods

2013-2017

Atsauksme

Vispārīgi: Studijas ir pilna laika un klātienē. Šogad jāabsolvē. Te uzreiz jāmin tas, ka Latvijas Kultūras akadēmijā daudzās studiju programmās uzņemšana notiek ik pa 2, 3 vai 4 gadiem un tas attiecas arī uz šo programmu. Līdz ar to, ja plāno studijas LKA, tad rūpīgi jāizpēta, kādās programmās attiecīgajā mācību gadā uzņem. Tāpat - šī ir salīdzinoši jauna programma, kuras saturs, cik man zināms, aizvien tiek pielāgots, ņemot vērā pieredzi un vajadzības.

Kursi: Studiju programmā ir visai daudz dažādu kursu, kurus varētu iedalīt specialitātes kursos (priekšmeti, kas saistīti tieši ar kino un teātri) un vispārīgajos kursos, kurus apgūst gandrīz visās LKA studiju programmās. Līdz ar to ir iespējams gūt padziļinātas zināšanas par teātra un kino vēsturi, teoriju. C daļā tiek piedāvāti arī kino un teātra lektoriji, kuros iekļautas programmai atbilstošas filmas un izrādes. Kursi noteikti ir savstarpēji papildinoši tajā nozīmē, ka ir iespējams nostiprināt savas zināšanas un gūt iespējami plašu kontekstu dažādu mākslu vēsturēs. Šīs zināšanas un izpratne ir ļoti noderīga gan apgūstot sarežģītākus priekšmetus pēdējos kursos, gan, protams, rakstot par teātri un kino. Te jāpiebilst, ka šajā programmā nav daudz ar praksi saistītu priekšmetu, šīs ir teorētiskas studijas, kurās daudz jāraksta un jāpēta. Ir kursi, kuros apgūt pamatus menedžmentā un producēšanā, bet tas nav galvenais virziens.

Mācībspēki: Manuprāt, pasniedzēji ir lielākā LKA vērtība, jo lekcijas vada savā nozarē strādājoši un kompetenti cilvēki. Protams, kā visam, arī te ir savi izņēmumi, bet šo četru gadu tādu gadījumu bijis ļoti maz. Tāpat LKA pluss ir salīdzinoši nelielais studentu skaits, kas nodrošina visai individuālu pieeju nodarbībās un semināros. Kopumā par mācībspēkiem grūti runāt vispārinoši, jo tie ir ļoti dažādi cilvēki, katrs ar savu pieeju, vērtēšanas sistēmu un prasībām, līdz ar to, mācoties LKA ir svarīgi semestra sākumā visu noskaidrot, lai atvieglotu sev dzīvi mācību laikā un sesijā. Te palīdzīgi var būt arī vecāko kursu studenti, kuri ir atsaucīgi un gatavi sniegt savus viedos padomus.

Materiāli: LKA ir sava bibliotēka un mediatēka. Tāpat tās struktūrvienības ir Kino muzejs un Teātra muzejs. Kā jau minēts, daudzi pasniedzēji strādā nozarē, līdz ar ko vienmēr ir iespēja piekļūt materiāliem, avotiem tieši pateicoties pasniedzēju kontaktiem un atsaucībai. Vēl jāpiemin, ka studējot programmās, kas saistītas ar kino un teātri ir iespējams par brīvu vai lētāk apmeklēt izrādes, filmas, dažādus festivālus. Šajā mācību programmā svarīgi pārvaldīt angļu vai krievu valodu, jo lielākā daļa literatūras teātra un kino nozarē aizvien nav pieejama latviešu valodā, līdz ar to studiju laikā jābūt gatavam daudz lasīt angliski (vai krieviski).

Studiju nodrošinājums: Šis varētu būt viens no LKA lielākajiem mīnusiem, jo telpas, kas atrodas Ludzas ielā nav sliktas, bet tās ir visai šauras, nav daudz vietas, kur uzturēties pārtraukumos, arī kafejnīca ir neliela. Toties siltajos mēnešos ir jauki, jo tur ir liels, skaists dārzs, kurā pasēdēt un dažreiz pat noturēt lekcijas. Otra LKA ēka ir "Zirgu pasts" Dzirnavu ielā, taču to pamatā apdzīvo aktiermākslas un laikmetīgās dejas studenti. Mums tur notika lekcijas kino vēsturē un vēl pāris priekšmetos. Datori ir pieejami bibliotēkā, tāpat ir arī internets. Tehniskais nodrošinājums nav izcils, bet vismaz manā pieredzē tas nav pārlieku traucējis studiju procesā.

Ārpusstudiju aktivitātes: LKA ir aktīva un pamanāma studentu padome. Akadēmija ir tā vieta, kur ļoti daudz atkarīgs no paša studenta vēlmes iesaistīties, līdz ar ko jāsaka, ka tiem, kas vēlas ir daudz iespēju, no kurām izvēlēties. Sporta zāles nav. C daļas priekšmetos ir arī dažādas specifiskas nodarbības, ko iespējams apmeklēt (piemēram, publiskā runa, tradicionālā dziedāšana vai aktiermeistarība). Tāpat LKA aktīvi tiek organizēti pasākumi, zinātniskās konferences, semināri, meistarklases utt.

Prasmes: Šobrīd grūti pateikt, man šķiet, ka to manīšu vēlāk. Katrā gadījumā, savā programmā esmu guvusi ļoti daudz zināšanu, dažas no tām, iespējams, ir pārāk vispārīgas, taču pozitīvais lielā daļā priekšmetu ir pasniedzēju vēlme piedāvāt citādāku skatījumu, nevis tikai pamatinformāciju. Tāpat noteikti esmu apguvusi spēju strādāt ar informāciju un visai normāli rakstīt.

Iespējas: LKA piedāvā iespējas doties Erasmus apmaiņas braucienos studiju laikā, kā arī prakses braucienos pēc studiju beigšanas. Kopš aizpagājušā gada prakse akadēmijā ir kļuvusi par B priekšmetu, līdz ar to ir obligāta. Akadēmija informē par prakses iespējām, bet ir iespējams praksi meklēt arī pašam.

Studiju vide: Visai brīva, kā jau minēju - akadēmijā ir salīdzinoši maz studentu, līdz ar ko kursi ir nelieli un to nav daudz (manā kursā šogad beidz ap 15 cilvēku). Tādējādi, viss noris ļoti draudzīgi, studenti ar pasniedzējiem ir lielāko tiesu pazīstami. Attieksme pret mācībām ir nopietna, taču pieļauju, ka nav tik strikta, kā lielākās mācību iestādēs. Tāpat jāpiemin, ka atmosfēra akadēmijā ir ļoti radoša, jo nemitīgi notiek dažādi mēģinājumi, izrādes, organizēts festivāls "Patriarha rudens". Ja ir interese, tad visās šajās aktivitātēs ir iespējams arī iesaistīties.

Sajūtas: Es domāju, ka būtu stājusies, mana izpratne par to, ko šī programma piedāvās lielā mērā sakrita ar realitāti.

 

Mans ieteikums, piesakoties jebkurā mācību programmā Latvijas Kultūras akadēmijā būtu rūpīgi izpētīt piedāvāto programmu. Attiecībā uz manu programmu svarīgi ir saprast, vai gribas daudz rakstīt un nodarboties ar teoriju, nevis praksi. Protams, daudzi mani kursabiedri un tie, kas jau agrāk beiguši programmu, neraksta kritikas, bet praktiski darbojas teātra vai kino nozarē, līdz ar ko tas viens otru neizslēdz. Taču tieši programmas ietvaros jārēķinās ar teorētiskām un pētnieciskām nodarbēm.

Par autoru

(Seg)vārds

Katrīna Daugule

Par autoru

  • Motivācija iestāties bija saistīta ar interesi par teātra jomu un vēlmi tajā strādāt. Attiecīgajā gadā, kad stājos, šī programma bija vistuvākā manām vēlmēm.
  • Šobrīd strādāju "Dirty Deal Teatro"
  • Biju ne pārāk centīgs budžeta students. Stipendiju nesaņēmu, jo to parasti iegūst viens centīgākais kursa students 🙂