Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA/RGSL)

Fakultāte

Studiju programma

Tiesības un diplomātija

Studiju periods

2013-2016

Atsauksme

Kursi: Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) piedāvātās programmas norit angļu valodā, tāpēc nav pārsteigums, ka augstskola plašāk pazīstama kā Riga Graduate School of Law jeb RGSL. Sākotnēji skola piedāvāja tikai maģistra programmas, bet pēcāk tām pievienojās arī bakalaura programmas, piedāvājot divus konkrētus novirzienus – 1) Tiesības un diplomātiju, kā arī 2) Tiesības un biznesu. Abu programmu pamatos uzsvars tiek likts uz kursiem, kas saistīti ar tiesībām (law). Atšķirīgi ir izvēles kursi, kas attiecīgi fokusējas uz diplomātiju un starptautiskajām attiecībām vai uzņēmējdarbību.

Personīgi, es devu priekšroku Tiesību un diplomātijas programmai, jo padziļināta interese par starptautiskajām attiecībām un politiku radās jau vidusskolas laikā. Uzskatu, ka RJA piedāvātie kursi pirmajā mācību gadā deva solīdu teorētisko pamatu, nākamajos divos gados ļaujot papildināt savas zināšanas un izprast, kas ir tās jomas, kurās sevi labprāt redzētu, darbojamies nākotnē. Obligātie kursi aptvēra plašu spektru tiesību jomu, sākot ar Starptautiskajām publiskajām tiesībām un Eiropas Savienības tiesībām, beidzot ar arbitrāžu. Uzskatu, ka kursi vairāk piemēroti tiem, kuri sevi nākotnē redz, darbojamies starptautiskā vidē. Ne velti izvēles priekšmetos atrodama arī franču, vācu, krievu un ķīniešu valoda, kā arī vēsture un starpkultūru dialogs. Lai arī šie ir tikai daži no virknes pieejamo izvēles priekšmetu, uzskatu, ka RJA labi prot sagatavot „topošos diplomātus”, kuriem savas profesijas pamatos jābūt plaša profila speciālistiem.

Mācībspēki: Viens no RJA plusiem ir tās mācībspēki. Pasniedzēji ir vai nu Latvijā pazīstami savu jomu speciālisti, vai arī vieslektori, kuri uz attiecīgo moduli piesaistīti no ārzemju izglītības iestādēm. Piemēram, Tiesību un diplomātijas programmā vairākus moduļus pasniedza Latvijā plaši pazīstami politologi, kā arī bijušie vēstnieki un ārlietu dienesta darbinieki. Ar tiesībām saistītos priekšmetus pasniedza profesionāļi, kas aktīvi darbojušies vai turpina darboties konkrētajā tiesību jomā. Uzskatu, ka vieslektoru piesaiste nodrošināja starptautiskas vides izjūtu, kā arī ļāva palūkoties uz mācību vielu no dažādām perspektīvām.

Materiāli: Visi mācībām nepieciešamie materiāli virtuāli bija pieejami RJA Intranet sistēmā. Tāpat pastāvēja iespēja bibliotēkā drukātā versijā iegādāties tā sauktos krājumus (Compedium), kas lieti noderēja pirms eksāmeniem. Jāatgādina, ka RJA nav sesijas, kā tas ir Latvijas Universitātē; eksāmeni ierasti notiek pēc sešu nedēļu gara moduļa vielas apguves. Papildus obligātajai literatūrai, pasniedzēji Intranet sistēmā pievieno materiālus un saites, kas paredzētas papildus zināšanu ieguvei.

Studiju nodrošinājums: RJA atrodas skaistā ēkā klusajā centrā un piedāvā modernāko aprīkojumu. Augstskola var lepoties ar vienu no labākajām tiesību zinātņu literatūras kolekcijām reģionā, kas tās bibliotēku padara par pieprasītu ne tikai studentu, bet arī jomas profesionāļu vidū. Atsevišķas telpas, piemēram, ēdnīca tiek dalīta ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu (SSE).

Ārpus studiju aktivitātes: RJA aktīvi iesaistās Erasmus apmaiņas programmu nodrošināšanā, gan uzņemot ārvalstu studentus, gan sūtot savus studentus apmaiņas programmās uz citām Eiropas augstskolām. Pats 2015.-2016. mācību gada 1. semestri pavadīju Maltas Universitātē, ko uzskatu par lielisku un vērtīgu pieredzi. Tāpat RJA darbojas Studentu Asociācija, kas regulāri organizē ārpus studiju pasākumus, piemēram, ikgadējās Sporta spēles, diskusijas, ballītes u.c. Svarīgu lomu RJA dzīvē spēlē Moot Court, kura ietvaros studentiem ir iespēja pierādīt savas prasmes jurisprudences jomā, sacenšoties ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu studentiem.

Prasmes: Tiesību un diplomātijas programma pamatā sniedz plaša profila teorētiskās zināšanas, ļaujot studentiem saprast, kas ir tās jomas, ar ko katrs individuāli vēlētos saistīt savu darbību nākotnē.

Studiju vide: Studiju vide RJA ir ģimeniska un draudzīga. Augstskolas telpas ir mājīgas un nav pārāk plašas. Studenti ir savstarpēji pazīstami, jo obligātie kursi abām programmām mēdz notikt vienlaikus, kamēr konkrētos izvēles kursos tiekas cilvēki ar līdzīgām interesēm. Jāsaka, ka pirmajā kursā mācības uzsāk daudzi, taču noteikta daļa pēcāk atkrīt, jo mācību laikā aug prasības, sarežģītība un noslogotība.

Uzlabojumi: Grūti nosaukt konkrētas lietas, kuras vajadzētu uzlabot, taču, iespējams, nenāktu par sliktu lielāku uzmanību pievērst tieši Latvijas tiesību sistēmas apguvei.

Sajūtas: Trīs gadi RJA pagāja ātri, taču deva pārliecību par savām spējām. Uzskatu, ka Tiesību un diplomātijas programma paver labas karjeras perspektīvas.

Ieteikumi topošajiem studentiem: Esiet gatavi tam, ka angļu valodai un vēlmei mācīties jābūt labā līmenī. Visādi citādi, viss ir atkarīgs no Jums. Ja tiesības un diplomātija ir jomas, kas interesē, tad noteikti iesaku pieteikties studijām.

Par autoru

(Seg)vārds

Ringo

Par autoru