Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Fakultāte

Veterinārmedicīnas fakultāte

Studiju programma

Veterinārmedicīna

Studiju periods

2013-2017

Atsauksme

Studēju veterinārmedicīnu 4.kursā. Studijas notiek tikai klātienē, 4-5 dienas nedēļā ir lekcijas (aptuveni no 8.30 līdz 16.15- atkarībā no dienas), kur ļoti svarīgs ir apmeklējums- tiek ņemts vērā arī eksāmenu vērtējumos. Jāmācās ir ļoti daudz un nepārtraukti- dienas lekcijās un praktiskajos darbos ir diezgan noslogotas, turklāt pēc nodarbībām krietns laiks vajadzīgs, lai sagatavotos nākošās dienas praktiskajiem darbiem un kolokvijiem. Ja tiek iekrāti parādi, tikt no tiem ārā ir diezgan problemātiski- jo, piemēram, anatomijā, kur praktiskajos darbos apgūstam dzīvnieka ķermeni uz līķiem, tiklīdz konkrētā tēma ir beigusies (piem.- vidukļa muskuļi), preparāts tiek utilizēts un studentiem pašiem jānoorganizē viss nepieciešamais (tostarp formalitātes) jauna preparāta sagatavošanai pēc fakultātes noteikumiem- sarežģīti, laikietilpīgi un ne vienmēr veiksmīgi. Mācībspēki lielākoties ir ļoti zinoši un laipni, taču, sevišķi pirmajos kursos kārtojot eksāmenus mutiski, reizēm liekas, ka eksistē arī tāds pasniedzēja subjektīvs, vērtējumu iespaidojošs aspekts, kā personīgās simpātijas, tāpēc nozīmīgi nodarbībās izrādīt interesi un piedalīties- tā nebūs problēma tiem, kam veterinārmedicīna patiesi interesē. Bet kopumā mācībspēki ir ļoti pašaizliedzīgi un pretimnākoši - ērti sarunājami konsultāciju laiki, ļoti interesanti un kvalitatīvi sagatavotas prezentācijas un kolokviji arī, lielās līnijās, tiek izlaboti laicīgi.

Pirmajos 2 studiju kursos ir vairāki vispārīgie priekšmeti (attālināti no veterinārmedicīnas tēmas), kas ir vienkārši jāpārdzīvo. Mācīšanās notiek pirmajos kursos no grāmatām (lielākoties), ko nodrošina fakultātes bibliotēka, bet vēlākajos kursos principā visi materiāli (prezentācijas) uz katru nodarbību jāprintē pašiem.

Studenti var darboties pie kvalitatīviem mikroskopiem, praktiskiem sekciju galdiem, fakultātes klīnika ir bagāta ar labiem veterinārārstiem, jaudīgu aprīkojumu.

Fakultātē studentiem iemāca daudz, taču, globāli raugoties - pašam ļoti daudz jālasa papildus, lai kļūtu par labu speciālistu. Vājā līmenī pašreiz ir farmakoloģijas kurss, taču tiek strādāts pie tā uzlabošanas nākotnē.

Studentiem ir iespēja izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbu, un piedalīties zinātniskajā konferencē turpat fakultātē. Diemžēl fakultāte nesedz izmaksas, ja students vēlas ar savu darbu piedalīties konferencēs ārvalstīs.

Pēc 3.kursa varam braukt ERASMUS+ praksēs vasarā uz 2 mēnešiem un 6.kursā ilgāku periodu. Diemžēl vēl nevaram braukt erasmus ietvaros studēt uz citu valsti, jo programmas atšķiras un fakultātē tās nepielīdzina.

Pie fakultātes ir ļoti jaukas, izremontētas kopmītnes, kur dzīvo istabiņās pa 2, ir pašiem sava duša un labierīcības.

Cilvēki kursā ir dažādi - lielais mācību apjoms var saliedēt, bet konkurence par stipendijām un budžeta vietām nereti kursu šķeļ. Akadēmiskais godīgums vērtējams neviennozīmīgi- "špikotāji" vienmēr pa kādam gadās, lielākoties tie "atsijājas" pirmajos kursos, bet daži "mērķtiecīgākie" pamanās "izslīdēt". Arī tas nereti veicina plaisas starp kursabiedriem, kas godīgi mācījušies, saņem zemāku vērtējumu nekā "viltīgākie". Taču 6 gadus studējot viennozīmīgi iegūsi, ļoti labus draugus un nākotnes kolēģus.

Ārpus studijām ir diezgan daudz iespēju radoši izpausties, ja vien var apvienot ar studijām - tautas deju kolektīvos (2 vai 3), koros, studentu teātrī, studentu pašpārvaldē, studentu korporācijās un citur.

Ieteikums: droši nāc studēt, ja veterinārmedicīna Tevi interesē un nebaidies no paliela mācību apjoma. Lai arī, sākotnēji iestājoties, nebiju droša par savu studiju izvēli, varu garantēt, ka būtu grūti atrast interesantākas studijas par veterinārmedicīnu. Nevajadzētu baidīties no tā, ka studijas ilgst 6 gadus, jo šie gadi aizrit ļoti ātri un ļauj pilnībā izgaršot īstu studenta dzīvi, tai pat laikā ļoti daudz iemācoties, gan nodarbībās, gan praksēs un gūstot gandarījumu par labi paveiku darbu.

Par autoru

(Seg)vārds

Sanita

Par autoru