Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Fizikas un Matemātikas

Studiju programma

Fizika

Studiju periods

2015-2017

Atsauksme

Es mācījos LU FMF 2 gadu Fizikas maģistra programmā. No programmas gaidīju vairāk, kam par vainu esmu arī es pats, jo zināju,  ka sastapšos ar minētām problēmām.  Bet iegūstot "first-hand experience" varu teikt, ka ja zinātu, kā būs, nestātos.

Lielākā FMF un Fizikas nodaļas problēma ir studentu skaits, to ir par maz. Mazs studentu skaits ierobežo fakultātes iespējas atvert dažādus macību kursus, kas ierobežo jaunu kursu izveidi un esošo kursu atveršanu. Ir vērts pieminēt, ka nodaļas vadība sadarbojas ar studentiem cik vien var un dara visu iespējamo, lai atvertu maksimāli daudz kursu. Cik saprotu, jaunajā mācību gadā tiks veiktas izmaiņas, un B daļas kursi būs pieejami 1 reizi 2 gados, bet būs pieejami abu kursu studentiem, kas palielinās studentu skaitu viena kursā un ļaus atvert vairāk kursu.

Toties mazs studentu skaits rada arī citu nopietnu problēmu - sliktāku akadēmisko vidi. Jo mazāk ir studentu, jo mazāk ir tādu, kurus interesē padziļinātas macības un diskusijas pārtraukumos un ārpus pasniedzēja prasīta apjomā.

Otra problēma, kas arī tiek adresēta ar jauno bakalaura-maģistra programmu, ir "cietā" A daļas kursu sistēma, kas piemēram liek tev taisīt laboratorijas darbus katrā semestrī no 1.semestrī bakalaurā līdz 3.semestrīm maģistros.

Trešais faktors, ko jaņem vērā izvēloties programmu ir lielā Cietvielu Fizikas institūta ietekmē uz programmu. Cieša sadarbība ar to dod iespēju strādāt lielā zinātniskā institūcijā ar daudz iespējām. Toties tā arī ļoti ierobežo pasniegtu priekšmetu izvēli un bīda to uz eksperimentālo-cietvielu pusi. Kvantu mehānika tiek pasniegta tikai maģistra programmas otrajā semestrī, kas lielā mērā arī ir vienīgs kurss, kur tiek risināti jebkādi kvantu mehānikas uzdevumi. Nav iespējas mācīties visparējo relativitāti. Ja ir interese kļūt par teorētisko fiziķi, tas protams ir joprojām iespējams un atkarīgs no tevim, bet to ir vieglāk darīt citur.

Liels pluss ir mācībspēki, kas ir ļoti atsaucīgi un pārsvarā ar labu pasniegšanas prasmi, īpašī pozitīvi izceļot Sandra Lāča pasniegtus kursus. Zinātniski tā ir ļoti aktīva fakultāte ar vairākām darba iespējam dažādās jomās, pārsvarā eksperimentālās.

E-studijas ir ok, trūkst materiālu tikai dažos priekšmetos, bet ja kurss ir balstīts uz labas grāmatas (piemēram Andreja Cēbera "Ievads teorētiskajā fizikā" kurss un Strogatz grāmata), tad ar to nav problēmu. Auditorijas ir ok ar pieejamiem projektoriem, bet būs tikai labāk pēc gada-diviem, pārceļoties uz jaunām ekām Torņakalnā.

Ir lieliskā iespēja darboties Studentu padomē, kas ir vienā no aktivākajām Latvijas Universitātē.

 

Par autoru

(Seg)vārds

yoyo

Par autoru

Motivācija bija pirmkārt iemācīties fiziku, pēc iespējas apskatot visas lielās teorijas - elektrodinamika, termodinamika, kvantu mehānika, vispārēja relativitāte. Tas noveda arī pie domas būt zinātniekam, iestājoties gan bakalauros, gan maģistros. Mācoties šeit, šī doma nepazūda, bet tika atlikta malā uz nenosacīto laiku, laboratorijas darbi katra semestrī vēl ne tādu darīja ar cilvēkiem 🙂 Es biju stipendiāts 8 no 10 semestriem  bakalauros+maģistros, kas nozīmē labākie 10%, kas parasti nozīmēja Top 2/Top 3 studenti kursā