Vērtējums

Par studijām

Augstākās izglītības iestāde

Latvijas Universitāte (LU)

Fakultāte

Datorikas fakultāte

Studiju programma

Datorzinātne

Studiju periods

2015-2017

Atsauksme

Studēju klātienē, vienu semestri biju Erasmus apmaiņā Nīderlandē. Studijas pabeidzu. Programminženierijas novirziens.

Kursi pamatā bija interesanti vai vismaz vērtīgi. Īpaši noderīgi bija Algoritmi, sistēmu modelēšana, programmēšanas kurss, datortīkli un testēšana. Specifikāciju valodas ir nepatīkams kurss, no kura jācenšas izvairīties, ja iespējams. Pasniedzēji bija adekvātā līmenī, taču neviens nebija lielisks (salīdzinot ar fizmatiem). Telpas bija normālas, taču gandrīz visas lekcijas notika vienā telpā, kas pēc laika apnīk. Fakultātes rīkotos ārpusstudiju pasākumos daudz nepiedalījos. Man liekas ka programmā pārāk liels uzsvars likts uz teorētiskajām zināšanām un nebija pietiekoši daudz praktisko nodarbību.  Kā jau minēju es piedalījos Erasmus+ apmaiņas programmā. Ir vairākas sadarbības universitātes. Es izvēlējos Groningenu Nīderlanē. Man ļoti patika gan universitāte, gan pati pilsēta, tāpēc noteikti iesaku piedalīties apmaiņas programmā un izvēlēties šo pilsētu. Vēl iespējams iegūt dubultgrādu un gadu studēt Norvēģijas augstskolā. Ņemot vērā, ka es bakalaura grādu ieguvu citā fakultātē, man neizveidojās īpaši ciešas attiecības ar pārējiem kursabiedriem.

Kopumā programma ir samērā viegla pat studentiem, kas nav datoriku studējuši bakalaurā. Programmā pārāk liels uzsvars likts uz teorētiskajām zināšanām, taču man tā bija noderīga.

Par autoru

(Seg)vārds

JR

Par autoru

Izvēlējos šo programmu, jo vēlējos pamatīgāk apgūt programmēšanu. Biju budžeta grupā, gāju uz gandrīz visām lekcijām, vidējā atzīme nedaudz zem 8.