Meklētājs

Lūdzu, nebēdā, ja meklētājā vēl neatrodi visu, ko vēlējies, jo lapa vēl ir jauna. Pastāsti par mums arī saviem draugiem!

Augstākās izglītības iestādeStudiju programmaProgrammas līmenisStudiju periods
Latvijas Universitāte (LU) Angļu filoloģija Bakalaurs 2004-2009
Latvijas Universitāte (LU) Ārstniecība 2. līmeņa prof. / ārsts 2013-2020
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) Audiovizuālā un skatuves mākslas teorija Bakalaurs 2013-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Automobiļu transports Prof. Bakalaurs 2016-
Latvijas Universitāte (LU) Baltu filoloģija Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Bioloģija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Bioloģija Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Bioloģija Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Bioloģija Bakalaurs 2013-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Biznesa Administrācija Bakalaurs 2014-2017
RISEBA Biznesa psiholoģija Bakalaurs 2016-2019
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātne Maģistrs 2015-2017
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātne Bakalaurs 2012-2016
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Bakalaurs 2012-2016
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Bakalaurs 2014-2018
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Universitāte (LU) Datorzinātnes Bakalaurs 2008-2012
Rīgas Ekonomikas Augstskola (REA/SSE Riga) Ekonomika un Bizness Bakalaurs 2013-2016
Rīgas Ekonomikas augstskola (REA/SSE) Ekonomika un uzņēmējdarbība Bakalaurs 2014-2017
Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) Elektronika Bakalaurs 2013-2016
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Bakalaurs 2012-2016
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2012-2016
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2009-2013
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2010-2015
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2010-2014
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2009-2013
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2008-2013
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Prof. Bakalaurs 2005-2009
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Ergoterapija Bakalaurs 2014-2018
Latvijas Universitāte (LU) Filozofija Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2014-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2014-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Maģistrs 2016-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Maģistrs 2015-2017
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Maģistrs 2011-2016
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Fizika Bakalaurs 2014-2017
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Fotogrāfija Bakalaurs 2014-2017
Latvijas Universitāte (LU) Franču filoloģija Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Universitāte (LU) Ģeoloģija Bakalaurs 2009-2013
Vidzemes Augstskola (ViA) Informācijas tehnoloģijas Prof. Bakalaurs 2001-2005
Vidzemes Augstskola (ViA) Informāciju tehnoloģijas Prof. Bakalaurs 2013-2017
Banku augstskola (BA) Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā Prof. Bakalaurs 2013-2017
Banku augstskola (BA) Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā Bakalaurs 2013-2017
Erasmus University Rotterdam International Business Administration Bakalaurs 2013-2015
Latvijas Universitāte (LU) Ķīmija Maģistrs 2014-2016
Latvijas Universitāte (LU) Ķīmija Maģistrs 2014-2016
Latvijas Universitāte (LU) Ķīmija Bakalaurs 2016-2019
Latvijas Universitāte (LU) Ķīmija Bakalaurs 2013-2014
Latvijas Universitāte (LU) Komunikācijas zinātne Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Komunikācijas zinātne Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Kultūras un sociālā antropoloģija Bakalaurs 2016-2019
Latvijas Universitāte (LU) Kultūras un sociālā antropoloģija Maģistrs 2009-2011
Latvijas Universitāte (LU) Latviešu valodas un literatūras skolotājs Prof. Bakalaurs 2012-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Lauksaimniecība Maģistrs 2015-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Lauksaimniecība Maģistrs 2015-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Lauksaimniecība Maģistrs 2014-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Lauksaimniecība Maģistrs 2015-2017
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU) Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs Prof. Bakalaurs 2014-2018
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA/RGSL) Law and Business Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Matemātika Bakalaurs 2012-2016
Latvijas Universitāte (LU) Matemātika Maģistrs 2015-2017
Latvijas Universitāte (LU) Matemātiķis statistiķis Prof. Bakalaurs 2012-2017
Latvijas Universitāte (LU) Matemātiķis statistiķis Prof. Bakalaurs 2015-
Latvijas Universitāte (LU) Matemātiķis statistiķis Prof. Bakalaurs 2012-2016
Latvijas Universitāte (LU) Matemātiķis-statistiķis Prof. Bakalaurs 2013-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Materiālu nanotehnoloģijas Maģistrs 2016-
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Materiālu tehnoloģija un dizains Prof. Bakalaurs 2014-2018
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Medicīna 2. līmeņa prof. / ārsts 2015-2021
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Medicīna 2. līmeņa prof. / ārsts 2011-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Medicīnas inženierija un fizika Prof. Bakalaurs 2012-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Medicīnas inženierija un fizika Prof. Bakalaurs 2013-2018
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Multimediju komunikācija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Optometrija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Optometrija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Optometrija Prof. Maģistrs 2012-2017
Latvijas Kultūras Koledža Pasākumu organizēšana un vadīšana Prof. Bakalaurs 2016-2018
Latvijas Universitāte (LU) Politikas zinātne Bakalaurs 2013-2016
Alberta Koledža Programmēšana Bakalaurs 2011-2013
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija (RTA) Programmēšanas inženieris Prof. Bakalaurs 2012-2016
Latvijas Universitāte (LU) Psiholoģija Prof. Bakalaurs 2016-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija Prof. Bakalaurs 2014-2019
Latvijas Universitāte (LU) Socioloģija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Socioloģija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Socioloģija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Prof. Bakalaurs 2014-2018
Latvijas Universitāte (LU) Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaurs 2012-2017
Biznesa Augstskola Turība Starptautiskais tūrisms un uzņēmējdarbība Bakalaurs 2013-2017
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas Bakalaurs 2013-2016
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA/RGSL) Tiesības un diplomātija Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Universitāte (LU) Tiesību zinātne Bakalaurs 2012-2015
Latvijas Universitāte (LU) Tiesību zinātne Prof. Maģistrs 2015-2017
Latvijas Universitāte (LU) Tiesību zinātne Bakalaurs 2012-2015.
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA/RGSL) Tieslietas un bizness Bakalaurs 2013-2016
Latvijas Kultūras Akadēmija (LKA) Tradicionālā kultūra un folklora Bakalaurs 2015-2016
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Uzņēmējdarbība un vadība Bakalaurs 2014-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Uzņēmējdarbība un vadīšana Prof. Bakalaurs 2004-2008
RISEBA Uzņēmējdarbības vadība Prof. Bakalaurs 2011-2015
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vadības zinības Bakalaurs 2002-2005
Latvijas Universitāte (LU) Vadības zinības Bakalaurs 2003-2007
Latvijas Universitāte (LU) Vadības zinības Bakalaurs 2013-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Veterinārmedicīna 2. līmeņa prof. / ārsts 2013-2017
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Veterinārmedicīna 2. līmeņa prof. / ārsts 2008-2014
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vides zinātne Doktors 2014-2018
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vides zinātne Bakalaurs 2015-
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vides zinātne Maģistrs 2016-2017
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Vides zinātne Maģistrs 2014-2017